Essays about: "Hållbar utveckling"

Showing result 1 - 5 of 926 essays containing the words Hållbar utveckling.

 1. 1. GERD: An appraisal

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Osman Eltom; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Sammanfattning The Grand Ethiopian Renaissance Dam studeras vid dammens slutgiltiga fullbordande.Den hi-storiska utvecklingen av projektet, samt de politiska och ekonomiska procedurer och dess implikationer för projektet och hur detta påverkat och kommer påverka regionens utveckling presenteras och kontextualiseras. READ MORE

 2. 2. New Housing Developments: A Localisation Strategy considering Energy-Efficiency from an Urban Structure and Transport Perspective for the city of Falun

  University essay from Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Author : Adeyemi Kazeem Ajayi; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : There are several considerations when planning new housing developments, and resultant problems require critical analysis. This thesis has focused on studying some part of the potential issues in the case of a project in the city of Falun. READ MORE

 3. 3. A Comparison of the Ecological, Social and Economic Sustainability in Adaptation Strategies in The Maldives and Kiribati

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Charlotte Blomberg; Sandra Blomvall; [2020]
  Keywords : Maldives; Kiribati; sustainable development; sea level rise; climate change; adaptation; SIDS; NAPA;

  Abstract : Havsnivån stiger över hela världen på grund av termisk expansion och smältande glaciärer orsakade av den globala uppvärmningen. Maldiverna och Kiribati är några av de lägst liggande atolländerna i världen vilket gör dem särskilt utsatta för den förväntade havsnivåhöjningen. READ MORE

 4. 4. En kritisk granskning och utveckling av metoden Analysverktyg för värdering och utveckling av lekplatskvalitet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Cornelia Filipsson; [2020]
  Keywords : analysverktyg; lekplats; lekvärde; barnperspektiv;

  Abstract : Den pågående urbanisering och förtätning i städer gör att barns möjligheter till självständiga rörelsemönster försvinner. På grund av det blir offentliga lekplatsers roll att locka till utelek en allt viktigare funktion i städer. READ MORE

 5. 5. Home Energy Management Systems : A Research Study on the European and Nordic Market

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Emil Adeli; Gustav Hedman; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Global energy consumption has more than doubled since the year of 1990, leading to energy efficiency and management becoming increasingly important topics on the sustainable development agenda. Home Energy Management Systems (HEMS) is a solution combining hardware and software for managing, measuring and analyzing residential energy consumption and in effect addressing the issue of increased energy expenditure. READ MORE