Essays about: "Hållbarhetsrapportering"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the word Hållbarhetsrapportering.

 1. 1. Ensuring legitimacy trough CSR communication in the biobased sector

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Ludvig Essebro; [2020]
  Keywords : business ethics; corporate responsibility; corporate sustainability; forest sector; SDG; sustainability; sustainability reporting; affärsetik; företagssansvar; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsredovisning; hållbar utveckling; skogsindustri; skogssektor;

  Abstract : The importance of corporations in sustainable development has increased. With augmented expectations of responsibility from the general public, the corporation may be obligated to engage in corporate sustainability to obtain legitimacy and a social license to operate. READ MORE

 2. 2. Sustainable Investments : Sustainability reporting from the institutionalinvestors point of view

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Sofia Blomström; Sofie Bokfors; [2020]
  Keywords : Sustainability reporting; non-financial reporting; ESG; institutional investors; financial policy; Hållbarhetsrapportering; icke-finansiell rapportering; ESG; institutionella investerare; finanspolicy;

  Abstract : This thesis examines the type of Environmental, Social, and Governance (ESG) information that institutional investors seek when making and monitoring investment decisions, as well as the possibilities for this information to be presented in sustainability reports. As a basis, twelve semi-structured interviews were conducted with Swedish state institutional fund holders in the category regions and municipalities. READ MORE

 3. 3. Bankmarknadens praktiska hållbarhetsarbete : en fallstudie på tre banker inom den svenska banksektorn

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Stina Sköld; Edward Svensson; [2019]
  Keywords : hållbar utveckling; bank; transparens; intressenter; hållbara investeringar; risker; miljö; Corporate branding; legitimitet; regelverk;

  Abstract : Klimatförändringarna påverkar oss alla och genom att citera Ban Ki-Moon: “Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringar” (Lunds Universitet, 2018) kan vi sammanfatta det som att drastiska förändringar behöver ske för vårt sätt att leva. I annat fall kommer miljön skadas ännu mer vilket kommer få konsekvenser. READ MORE

 4. 4. Integrated Reporting in swedish organizations : motives for implementation, benefits and challenges

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Stina Laggren; Saga Larsson; [2019]
  Keywords : corporate reporting; integrated reporting; institutional theory; integrated thinking; legitimacy theory; swedish organizations; stakeholder theory; standards; sustainability reporting;

  Abstract : Sustainability reporting has increased over the years due to stakeholder demands. Traditional sustainability reports have an isolated approach to sustainability and disclose information regarding social and environmental issues separate from the financial report. READ MORE

 5. 5. Varumärkesbyggnad genom hållbarhetsrapportering : en fallstudie av NCC:s hållbarhetsrapporter mellan 2013–2018

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Rubab Chowdhury; Rasmus Nyqvist; Gustaf Linderoth; [2019]
  Keywords : varumärke; varumärkesbyggnad; hållbarhetsredovisning; hållbarhetsrapporter; legitimitet; identitet;

  Abstract : Varumärket har på senare tid blivit en viktig tillgång i ett företag. Med ett starkt varumärke kan företag särskilja sig från närstående konkurrenter och erhålla ett mervärde för intressenter som kan vara gynnande ur ett företagsekonomiskt perspektiv. READ MORE