Essays about: "Hö"

Showing result 1 - 5 of 57 essays containing the word .

 1. 1. Utfodringsrutiner hos privatägda hästar : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Olof Vejmarker; Jennifer Widegren; [2022]
  Keywords : grovfoder; utfodring; foderstat;

  Abstract : In Sweden, there are a large number of horses owned by private people who are not part of business activities, calculated from the Swedish Board of Agriculture's figures of approximately 266,000 horses. In order to take into account the horse's natural needs as a grazing large intestine fermenter, Swedish horse owners need knowledge about feeding and the role of forage in the horse's well-being. READ MORE

 2. 2. Strain rate-dependent mechanical properties of high-density polyethylene(HDPE)

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Author : Oscar Andersson; Alexander Wiklund; [2022]
  Keywords : HDPE; strain rate; DIC; inverse calibration; Abaqus; HDPE; töjningshastighet; DIC; Inverskalibrering; Abaqus;

  Abstract : In today’s packaging industry HDPE is widely used and correct understanding of itsproperties and how to model them is of vital importance. HDPE is a semi-crystallinepolymer with a known strain rate dependence, that is a higher yield and lower strainto failure at higher strain rates. READ MORE

 3. 3. Gender related differences in rabbit meat quality

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Jonna Linnéa Skoglund; [2021]
  Keywords : rabbit; Oryctolagus cuniculus; meat quality; gender;

  Abstract : The interest in rabbit meat for human consumption is increasing in Sweden due to its good nutritional value and environmental sustainability. To meet the new interest and to optimize the production of rabbit meat it is important to know the fundamental of rabbit meat quality and what factors affecting it. READ MORE

 4. 4. Utfodringens påverkan på sällskapskaninens hälsa : en jämförelse mellan hur svenska kaninägare utfodrar sina sällskapskaniner och vilka rekommendationer om utfodring som djurkliniker ger

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Julia Bergstrand; Nathalie Overlaet; [2021]
  Keywords : bladgrönt; grönsaker; ; informationskällor; kanin; pellets;

  Abstract : I Sverige är kaninen ett av våra vanligaste sällskapsdjur. Genom åren har deras status i familjen höjts och kan numera liknas vid den status som tillskrivs hundar och katter. Trots populariteten finns det tydliga tecken på att kunskap om sällskapskaniner saknas, inte minst när det kommer till utfodring. READ MORE

 5. 5. Tarmmikrobiotan hos häst på vallfoderbaserade foderstater

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Amanda Jonsson; [2021]
  Keywords : bakterier; ensilage; foder; grovtarm; ; hösilage; kolon; träck;

  Abstract : Hästen är en grovtarmsjäsare anpassad för fiberrika foderstater. Ett stort antal mikrober deltar i nedbrytning av foder och främst i hästens grovtarm. I dagsläget finns det stora kunskapsluckor om tarmmikrobiotans funktion hos häst, vilket har resulterat i ett ökat forskningsintresse. READ MORE