Essays about: "Höghastighetsjärnväg"

Found 3 essays containing the word Höghastighetsjärnväg.

 1. 1. A novel way of building high-speed railways with optimised overhead wire lengths

  University essay from KTH/Matematisk statistik

  Author : Axel Backlund; [2021]
  Keywords : High-speed railways; dynamic programming; optimization; Höghastighetsjärnväg; dynamisk programmering; optimering;

  Abstract : High-speed railways provide fast, comfortable and environmentally friendly transportation for passengers. However, they are fraught with high investment costs that decrease the willingness of governments to construct new lines. READ MORE

 2. 2. Landskapet i samband med infrastrukturprojekt : med fokus på utvecklingen av Sveriges höghastighetsjärnväg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emelie Hansén; [2017]
  Keywords : höghastighetsjärnväg; Ostlänken; landskap; infrastrukturutveckling; fragmentering; barriärer; restyta;

  Abstract : Utvecklingen av höghastighetsjärnvägen i Sverige förväntas medföra omfattande effekter på landskapet. Det kommer ske en strukturförändring som innebär nya, stora barriärer. Tillsammans med befintligt infrastrukturnätverk fragmenteras landskapet ytterligare och allt mindre ytor skapas, som kan kallas restytor. READ MORE

 3. 3. Flood Mapping: Assessing the uncertainty associated with flood inundation modelling. A case study of the Mora River, Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Isabelle Åberg; [2017]
  Keywords : Flood inundation modeling; hydraulic modeling; HEC-RAS; översvämningskartering; hydraulisk modellering; HEC-RAS;

  Abstract : Expansion of cities and major infrastructure projects lead to changes in land use and river flows. The probability of flooding is expected to increase in the future as a result of these changes in combination with climate change. READ MORE