Essays about: "Höstvete"

Showing result 1 - 5 of 57 essays containing the word Höstvete.

 1. 1. Blåklint : ett ökande problem i svensk växtodling

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Johan Johnsson; [2021]
  Keywords : bekämpning; biologi; blåklint; Centaurea cyanus L; herbicider; intervjuer; konkurrensstarka grödor; rådgivare; seriesammanställning; växtföljd;

  Abstract : Blåklint (Centaurea cyanus L) är ett vinterannuellt örtogräs som kan orsaka kraftiga skördesänkningar i odlade grödor. Den är idag ett ökande problem i svensk växtodling eftersom höstsådda grödor odlas i stor utsträckning. READ MORE

 2. 2. Damaged starch and dietary fibre content in Swedish wheat flour : PLS-modelling to predict baking volume

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Edvin Nåbo; [2021]
  Keywords : damaged starch; dietary fibre; bread volume; PLS;

  Abstract : SDmatic, SRC-CHOPIN 2 and Alveolab are used to evaluate flour, but not widely used in Sweden. This study aimed to evaluate the machines and see if they could be used to predict baking volume for bread baked on Swedish wheat flour. PLS-models were built with baking volume as the Y-variable. READ MORE

 3. 3. Jämförelse mellan okulär och molekylär diagnostisering av stråbassjukdomar i höstvete

  University essay from SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Author : Agnes Radovic; [2020]
  Keywords : Oculimacula yallundae; Oculimacula acuformis; Fusarium spp; Rhizictonia cerealis; PCR; stråbassjukdomar;

  Abstract : I dagens jordbruk baseras diagnoser och rekommendationer kring kemisk be-kämpning till stor del på okulär diagnostisering gjord i fält. Den okulära diagnostise-ringen är ett bra verktyg, men i vissa fall är det svårt att se skillnad på liknande symtom orsakade av olika patogener. READ MORE

 4. 4. Mineralkväve i åkermark efter skörd : vilka faktorer påverkar nivåerna och hur kan höga värden undvikas?

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Sigrid Tirén; [2020]
  Keywords : kvävegödsling; ekonomiskt optimal kvävegiva; mineralisering; höstvete;

  Abstract : Kväve är ett viktigt näringsämne inom växtodlingen och för att uppnå en hög skörd med en hög kvalitet behöver kväve tillföras odlingen genom kvävegödsling. Att tillföra en allt för hög kvävegödselmängd kan öka mängden mineralkväve som blir kvar i marken efter skörd, vilket ökar risken för att kväve ska utlakas eller denitrifieras. READ MORE

 5. 5. Höstgödsling av höstvete med pelleterat rötrestbaserat gödselmedel : en ny källa till växtnäring?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Axel Nilsson; Richard Andersson; [2020]
  Keywords : rötrestprodukt; biogas; NPK; höstgödsling; höstvete; myllning; kväve; fosfor; kalium; skotträkning; EkoBalans KretsloppsNPK ;

  Abstract : Försöket handlar om att jämföra effekten av Ekobalans gödselprodukt (NPK 7-2-5), av pelleterade biogasrester, med YaraMila Raps (NPK 17-5-10), på antal skott i höstvete på våren efter höstgödsling. Innehållet i dessa produkter är snarlika varandra när vi jämför NPKinnehållet i produkterna. READ MORE