Essays about: "HR planering"

Found 1 essay containing the words HR planering.

  1. 1. Talent Management : Beyond the concept of Talent Management

    University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

    Author : Anders Bexell; Fredrik Olofsson; [2005]
    Keywords : Talent Management; HRM; HR Planning; legitimacy; Fashion and Fads in Management; Talent Management; HRM; HR planering; strategisk HRM; legitimitet; modeord i Management;

    Abstract : Författarna till denna uppsats har under de senaste åren kunnat följa en explosionsartad snabb utveckling av böcker och artiklar publicerade kring konceptet Talent Management. Dessa böcker och artiklar har gemensamt att de betonar vikten av att företag adopterar konceptet och de ödesdigra följderna om de låter bli. READ MORE