Essays about: "HUT"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the word HUT.

 1. 1. Den föränderliga lekplatsen : barns möjligheter att påverka sin lekmiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Arai; [2020]
  Keywords : påverkbar lekplats; lekmiljö; löst material; loose parts; påverkbara lekredskap; Malmös temalekplatser;

  Abstract : Uppsatsen undersöker föränderlighet och möjligheten att påverka som en kvalitetsaspekt av lekmiljön. I tidigare studier av barns lekmiljöer har det konstaterats att miljöer som inte är statiska utan som går att förändra är en kvalitet för leken. READ MORE

 2. 2. Do growing pigs build sleeping nests? : a behavioural study in domestic pigs and European wild boar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Wilhelmina Ehrenkrona; [2020]
  Keywords : growing pigs; behaviors; nest-building; sleeping nest; European wild boar; sus scrofa; domestic pigs;

  Abstract : The domesticated pig, Sus scrofa domesticus, has long been used for meat produc-tion. Its wild relative, the wild boar, Sus scrofa scrofa, gives an important possibil-ity to study some aspects of the domestication process. Thereby increasing our knowledge of important behaviours that may still exist in our domestic pigs. READ MORE

 3. 3. A Qualitative Comparison Study Between Common GPGPU Frameworks

  University essay from Linköpings universitet/Informationskodning

  Author : Adam Söderström; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : The development of graphic processing units have during the last decade improved significantly in performance while at the same time becoming cheaper. This has developed a new type of usage of the device where the massive parallelism available in modern GPU’s are used for more general purpose computing, also known as GPGPU. READ MORE

 4. 4. De var så glada och åt allt vi satte fram : en studie om skogsarbetarkockan och hennes liv i kojan

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Amanda Löfdahl; [2018]
  Keywords : kocka; koja; skogsarbetare; skogshistoria;

  Abstract : Kockor som arbetade i skogsarbetarkojor började sporadiskt förekomma i de norrländska länen i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Under den första delen av 1900-talet var det väldigt vanligt att en kvinna, oftast ung, levde och arbetade tillsammans med männen i de avlägset belägna kojorna. READ MORE

 5. 5. A Comprehensive PV Systems Installation Guide and Designing a Roof-Based PV System as a Demonstration System for Troubleshooting Errors in PV systems Installations

  University essay from Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Author : Ahmed Hathout; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : The purpose of the thesis was to make a comprehensive guide for PV systems installers and engineers, using the best practices and following the applicable regulations and standards for the mechanical and electrical installations of PV systems. The guide includes all the different aspects of a PV system installation including different types of roofs and mounting structures, fire safety, height safety and fall protection, installation precautions, electrical and mechanical installations, safety gears and finally system commissioning. READ MORE