Essays about: "Ha"

Showing result 1 - 5 of 5206 essays containing the word Ha.

 1. 1. Initial Public Offerings in “Hot” and “Cold” Markets - A Study of the Swedish IPO market

  University essay from

  Author : Ikhwan Ali; Patrik Awad; [2020-08-10]
  Keywords : Initial public offering; IPO; hot and cold markets; efficient market; long-run performance; Swedish stock market;

  Abstract : Denna uppsats syftar till att undersöka om IPO-marknaden skiljer sig i heta och kalla marknadsförhållanden när det gäller industrikluster, företagsspecifika egenskaper och långsiktig prestation. Studien genomförs på den svenska IPO-marknaden från 1992 till 2020 men för att analysera den långsiktiga utvecklingen används data fram till 2017. READ MORE

 2. 2. Machine learning and system administration : A structured literature review

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Author : Karl Jonsson; [2020]
  Keywords : Intrusion Detection systems; IDS; Machine Learning; Anti-virus; Anti-malware; malware;

  Abstract : Denna literaturöversikt går igenom två olika system inom IT-säkerhet och hur de fungerar tillsammans med maskinlärningstekniker till en relativt ytlig nivå.Syftet med denna rapport är att kunna sammanfatta dessa system och se hur de kan hjälpa med en systemadministratörs uppgifter, hur det kan användas för automatisera och vad för positiva och negativa förändringar det kan ha på en infrastruktur. READ MORE

 3. 3. Sex differences in COVID-19 infections

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Majlinda Spahi; [2020]
  Keywords : COVID-19; corona virus; sex differences; sex hormones;

  Abstract : The Coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak have shown that there may be sex-dependent differences in morbidity and mortality among individuals contracted with the disease. The aim of the study was to analyse the extent that sex differences appear in COVID-19 infections and to explore whether any differences are due to intrinsic factors in the sexes that cause sex-bias in the disease susceptibility and mortality. READ MORE

 4. 4. Support Unit Classification through Supervised Machine Learning

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Jakob Pehrson; Sara Lindstrand; [2020]
  Keywords : Chatbot; customer satisfaction; productivity; and neural networks; Chatbot; kundnöjdhet; produktivitet; och neurala nätverk;

  Abstract : The purpose of this article is to evaluate the impact a supervised machine learning classification model can have on the process of internal customer support within a large digitized company. Chatbots are becoming a frequently used utility among digital services, though the true general impact is not always clear. READ MORE

 5. 5. Att lära sig agera : en studie om professionalisering och landskapsarkitekturutbildning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Helena Persson Lannér; [2020]
  Keywords : Landskapsarkitektur; yrkesroll; rollskapande; informellt lärande; agerande; förväntningar; professionalitet;

  Abstract : Ämnet för detta arbete är landskapsarkitektstudenters erfarenheter och förväntningar av att lära sig rollen som professionell landskapsarkitekt. Syftet är att skapa förståelse för de externa och interna drivkrafter som påverkar studenters beteende och inlärning samt att belysa uppenbara men bitvis dolda strukturer som ligger till grund för samtida landskapsarkitekturutbildning. READ MORE