Essays about: "Hand hygiene"

Showing result 1 - 5 of 46 essays containing the words Hand hygiene.

 1. 1. CHALLENGES OF HAND HYGIENE AMONGST NURSES IN LOW-INCOME COUNTRIES. : A literature review

  University essay from Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Author : Lilibert Kaheru; Christine Nakimera; [2021]
  Keywords : Hand hygiene; knowledge; low-income countries; nurse; resources.; Handhygien; kunskap; låginkomstländer; resurser; sjuksköterska.;

  Abstract : SUMMARY Background: The practice of hand hygiene by nurses is important in preventing and decreasing hospital-associated infections. There are guidelines from WHO available about correct hand hygiene and it is not clear if nurses in low-income countries follow these guidelines. READ MORE

 2. 2. Gender Equal Cities - An empirical analysis of Vienna and Bratislava

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Author : Laura Fritz; [2021]
  Keywords : Gender; Vienna; Bratislava; Gender Equal City; Social Sciences;

  Abstract : This thesis set out to examine the level of gender equality in the urban landscapes of Vienna and Bratislava based on the urban experiences on the women living in the cities. Vienna and Bratislava are part of the Vienna-Bratislava metropolitan area, which exhibits not only a close proximity (60km) but also a close economic cooperation. READ MORE

 3. 3. Följsamhet till handhygienrutiner på ett hästsjukhus i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elenora Bader; Fanny Kågström; [2020]
  Keywords : följsamhet; genomsläpplighet; handdesinfektion; desinfektion; handhygien; handskar; häst; smittskydd; vårdhygien;

  Abstract : Hästsjukvården har under årens gång börjat efterlikna sjukvården på humansidan, och i och med det har kraven på god vårdhygien blivit mer strikta. Ökande patientflöden och större patientantal på en begränsad yta leder till en ökad risk för smittspridning och en god handhygien är essentiell för att förhindra att smittsamma agens överförs mellan patienter. READ MORE

 4. 4. Menstrual Hygiene Management and Agenda-Setting Theory: A case study of the ‘Period Products (Free Provision) (Scotland) Bill (2019)’

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Author : Zoë Quinney Smith; [2020]
  Keywords : Menstrual Hygiene Management; Agenda-Setting Theory; Period Poverty; Human rights; Stigma; Scotland;

  Abstract : Suitable Menstrual Hygiene Management (MHM) is necessary for the full enjoyment of human rights. In 2019, Scotland made history as the first country to take such a hands on approach to ensuring MHM, when it placed the ‘Period Products (Free Provision) (Scotland) Bill (2019)’ on its political agenda. READ MORE

 5. 5. Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Hugo Muhrbeck; [2019]
  Keywords : mjölkko; djurhälsa; djurvälfärd; mjölk; mjölkkvalitet;

  Abstract : Intresset för en mer naturlig djurhållning ökar både hos konsumenter och mjölkbönder i Sverige och Europa. För att öka djurens möjlighet till ett mer naturligt liv kan man låta kalven gå med mamman under hela eller delar av mjölkutfodringstiden. READ MORE