Essays about: "Handelsbolag"

Found 5 essays containing the word Handelsbolag.

 1. 1. Policy impact for nonindustrial private forest landowners : the case of deregulating private forest accounts

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Ebba Lindahl; Peter Olsson; [2016]
  Keywords : forest account; forest taxation; forest policy; policy effects;

  Abstract : An ongoing investigation initiated by the government of Sweden is examining the tax structure for private entities and persons who are owners or partners in trading companies. It investigates whether current tax structure is too complex, and if there is a need to simplify the current tax structure. READ MORE

 2. 2. Företagsformer för lantbruksföretag : för- och nackdelar

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Anna-Lena Jönsson; [2008]
  Keywords : företagsformer; lantbruksföretag; enskild firma; enkelt bolag; handelsbolag; kommanditbolag; aktiebolag; ekonomisk förening; generationsskifte; eget uttag;

  Abstract : Lantbruksföretag kan förekomma i olika företagsformer. Då det finns ett antal olika regler, såväl skatterättsliga som civilrättsliga som gäller för olika slags företagsformer så är det viktigt att ha rätt slags företagsform. READ MORE

 3. 3. Voluntary Audits : Motives of Executing Voluntary Audits in Partnership Firms in Jönköping

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering

  Author : Jasmeet Kaur; Ninorta Kurt; [2008]
  Keywords : Voluntary audits; Partnership firms; Stakeholder Model; Agency Theory; Creditors; Banks and Swedish Tax Agency; Frivillig revision; Handelsbolag; Intressent Modellen; Agentteorin; kreditgivare; banker och Skattemyndigheten;

  Abstract : AbstractPurpose: A part of this research is to explore if there are partnership firms that voluntarily get an audit of their business. The purpose is to understand and explain why these partnership firms have chosen to get an audit of their business voluntarily. READ MORE

 4. 4. Statutory Audit : Do banks benefit from statutory audit?

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Tommy Kreivi; Christian Skenberg; [2006]
  Keywords : Statutory Audit; The credit process; Auditing;

  Abstract : AbstractProblem In Sweden, there is currently a debate concerning statutory audit. Different stakeholders debate whether the government should change the legis-lation concerning statutory audit for limited companies below a certain size. READ MORE

 5. 5. Handel med skalbolag - ett avslutat kapitel?

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Ann Bokinge; [2002]
  Keywords : Skatterätt; Law and Political Science;

  Abstract : Ett skalbolag är ett företag som i huvudsak innehåller likvida medel. Tidigare har en inkråmsöverlåtelse varit nödvändig för att ett skalbolag skall föreligga. Nu är det försäljningsprisets relation till de likvida medlen som är avgörande. READ MORE