Essays about: "Handheld"

Showing result 1 - 5 of 140 essays containing the word Handheld.

 1. 1. System modelling of a tightening tool

  University essay from KTH/Teknisk mekanik

  Author : Caroline Eriksson; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : With the help of modern computational power it has become much more common to employ simulation driven development. When performing simulations before creating prototypes and actual test, companies can reduce both the time spent on the development and the cost. READ MORE

 2. 2. Investigation of Sensorless Control of Permanent Magnet Synchronous Motor Using High Frequency Injection

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Lucas Bergstrand; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis implements and analyses a sensorless control method for permanent magnet synchronous motors. The purpose is to investigate if the results presented in a study performed by Millinger et al. can be replicated on an industrial grade embedded control system. READ MORE

 3. 3. Design of a Smart Cart App for Automated Shopping in Supermarkets

  University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Author : Aida Arvidsson; Lina Hassani; [2020]
  Keywords : Human-Computer Interaction; Smart Cart; Smart Shopping; Smart Enviroments; Internet of Things; User-Centered Design;

  Abstract : I dagens samhälle blir många saker smartare, främst med hjälp av Internet of Things. En överblick på smart shopping visar att flera alternativa sätt att shoppa på har introducerats under de senaste åren för att förbättra och effektivisera shopping. READ MORE

 4. 4. Användbarhet av AliveCor (KardiaMobile 1L) för EKG-registrering hos katt i hemmet : usefulness of AliveCor (KardiaMobile 1L) for ECG-registration in cats in their home enviroment

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sandra Dahlström; [2020]
  Keywords : AliveCor; KardiaMobile 1L; Katt; EKG-registrering; hjärtrytm; hjärtfrekvens;

  Abstract : I en undersökningssituation i klinikmiljö har katter ofta en ökad hjärtfrekvens, eftersom de kan uppleva situationen stressande. Detta kan försvåra bedömningen av den kliniska statusen hos katten eftersom en förhöjd hjärtfrekvens dessutom kan indikera en mängd olika sjukdomstillstånd. READ MORE

 5. 5. Validation of Spiropalm 6MWT Hand-held Spirometer against Jaeger Oxycon Pro, focusing on minute ventilation

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Author : Frida Båtsby; [2020]
  Keywords : Ergospirometry; Minute ventilation; Spiropalm; Six-minute walk test; Ergospirometri; Minutventilation; Spiropalm; Sex minuters gångtest;

  Abstract : Introduction: Ergospirometry is used to evaluate working capacity and assess whether limitations may originate from circulation or respiration. It is typically based on an ordinary exercise test, in conjunction with respiratory analysis. A six-minute walk test (6MWT) may be used to asses a patients functional capacity. READ MORE