Essays about: "Handhygien"

Found 5 essays containing the word Handhygien.

 1. 1. CHALLENGES OF HAND HYGIENE AMONGST NURSES IN LOW-INCOME COUNTRIES. : A literature review

  University essay from Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Author : Lilibert Kaheru; Christine Nakimera; [2021]
  Keywords : Hand hygiene; knowledge; low-income countries; nurse; resources.; Handhygien; kunskap; låginkomstländer; resurser; sjuksköterska.;

  Abstract : SUMMARY Background: The practice of hand hygiene by nurses is important in preventing and decreasing hospital-associated infections. There are guidelines from WHO available about correct hand hygiene and it is not clear if nurses in low-income countries follow these guidelines. READ MORE

 2. 2. Följsamhet till handhygienrutiner på ett hästsjukhus i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elenora Bader; Fanny Kågström; [2020]
  Keywords : följsamhet; genomsläpplighet; handdesinfektion; desinfektion; handhygien; handskar; häst; smittskydd; vårdhygien;

  Abstract : Hästsjukvården har under årens gång börjat efterlikna sjukvården på humansidan, och i och med det har kraven på god vårdhygien blivit mer strikta. Ökande patientflöden och större patientantal på en begränsad yta leder till en ökad risk för smittspridning och en god handhygien är essentiell för att förhindra att smittsamma agens överförs mellan patienter. READ MORE

 3. 3. Användandet av handskar inom djursjukvården, i teori och praktik : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Hanna Karlsson; [2016]
  Keywords : handhygien; följsamhet; kontamination; infektionskontroll; utbildning;

  Abstract : Syftet med arbetet var att granska hur följsamheten till handskanvändning såg ut på smådjursverksamheter i Sverige, samt undersöka om det fanns ett glapp mellan teori och praktik. Under djursjukskötarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet får studenterna lära sig att handskar ska användas vid många olika typer av arbetsuppgifter, men när kunskaperna från utbildningen sedan ska appliceras i verkligheten kan problem uppstå. READ MORE

 4. 4. Fluorokinoloner : strategier för att minska resistensutvecklingen

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Ellen Nyberg; [2015]
  Keywords : fluorokinoloner; resistens; minska resistensutvecklingen; veterinärmedicin; fluoroquinolones; resistance; reduce emerge of resistance; veterinary science;

  Abstract : Fluorokinoloner är viktiga för behandling av bakteriella infektioner inom både humanmedicinen och veterinärmedicinen. De används speciellt vid komplicerade och akuta infektioner då de har ett brett spektrum, baktericid effekt och en stor distributionsvolym. READ MORE

 5. 5. Hygien, städning och desinfektion inom smådjurssjukvården

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Maria Lundqvist; Susanne Löfström; [2008]
  Keywords : hygien; smådjurssjukvård;

  Abstract : The aim of this report is to create an easily accessible guide to basic hygiene, cleaning and disinfection within the small animal practice. It is based on a literature study, using mainly research from the public health sector, due to the lack of relevant scientific reports within the veterinary field. READ MORE