Essays about: "Hanna Heikkinen"

Found 1 essay containing the words Hanna Heikkinen.

  1. 1. Mätning av sorteringsdiameter för talltimmer vid Kastets sågverk

    University essay from SLU/Dept. of Forest Products

    Author : Hanna Heikkinen; [2012]
    Keywords : Trakeidmetoden; 3D-mätram; röntgen; diametermätning; bark; Trakeid method; 3D-Scanners; X-ray; diameter measurement;

    Abstract : För att få en rättvis betalning av timmer för både säljare och köpare gäller det att det sågtimmer som kommer till sågverken mäts in på rätt sätt. För att sågverken ska kunna hålla nere råvarukostnaden gäller det att minska råvaruspillet och öka optimeringen av stocken. READ MORE