Essays about: "Hanna Lönnqvist"

Found 3 essays containing the words Hanna Lönnqvist.

 1. 1. A case for risk management in the Swedish housing market Studying the demand for market value insurance products in the Swedish metropolitan residential real estate market

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Kristofer Heinl; Hanna Lönnqvist; [2019-11-27]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Finance.... READ MORE

 2. 2. Ekosystemtjänster i bostadsmiljö : ekosystemtjänster som utgångspunkt för gestaltning av en bostadsgård i Lindängen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna Lönnqvist; [2014]
  Keywords : ekosystemtjänster; gestaltning; gåtur; bostadsgård; Malmö; Lindängen;

  Abstract : Syftet med detta examensarbete är att undersöka ekosystemtjänsternas potential för att användas i designprocessen av en bostadsgård i Lindängen i Malmö. Frågeställningarna som arbetet utgår från är; Vad innebär konceptet om ekosystemtjänster i den mindre skalan? och Vilka ekosystemtjänster kan integreras i en gestaltning för att få en ekologisk och socialt orienterad bostadsgård? Metoderna som använts är litteraturstudie, samtal, platsstudier, gestaltningsförslag och gåturer. READ MORE

 3. 3. Grottan som symbol och upplevelse

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Hanna Lönnqvist; [2012]
  Keywords : upplevelse; kulturarv; symbol; grotta; kulturhistoria; symbolvärde; underjordiskt landskap; association;

  Abstract : Underjordens landskap är något som intresserar och fascinerar många människor. Grottor lockar till sig turister och utforskare över hela världen. Den har en förmåga att generera flera olika associationer till oss just för sitt starka symbolvärde. READ MORE