Essays about: "Hanna Lahtinen"

Found 1 essay containing the words Hanna Lahtinen.

  1. 1. Kommunikationskanaler för nystartade företag inom servicebranschen : en fallstudie av Akretus AB

    University essay from SLU/Dept. of Economics

    Author : Hanna Lahtinen; [2018]
    Keywords : marketing communication; marketing channels; relationship marketing;

    Abstract : Det blir svårare och svårare för företag att nå ut till potentiella kunder genom traditionell marknadsföring. Samtidigt som potentiella kunder är alltmer kritiska till marknadsföring blir också de tillvägagångssätt som finns tillgängliga för företag att marknadsföra sig via allt fler, vilket försvårar företagens val av marknadsföring för just sina tjänster eller produkter. READ MORE