Essays about: "Hanna Levin"

Found 1 essay containing the words Hanna Levin.

  1. 1. N-terminal pro B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) hos hundar med kronisk mitralisklaffdegeneration

    University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Author : Hanna Olson; [2011]
    Keywords : Natriuretisk peptider; N-terminal pro B-type natriuretic peptide NT-proBNP ; hund; kronisk mitralisklaffdegeneration;

    Abstract : SAMMANFATTNINGNatriuretiska peptider är en är en grupp proteiner som via natriuretiska, diuretiska och vasodilaterande egenskaper reglerar vätskehomeostasen i kroppen (Levin et al, 1998). De frisätts bland annat när hjärtmuskelcellerna utsätts för stress och kan fungera som biomarkör för att utvärdera hjärtsjukdom. READ MORE