Essays about: "Hanna Lundberg"

Found 2 essays containing the words Hanna Lundberg.

 1. 1. Ökade produktionskostnader och krisberedskap : en intervjustudie från ekologiska nötköttsproducenters perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Lundberg; [2023]
  Keywords : lantbruk; nötköttsproduktion; livsmedelssystem; livsmedelssäkerhet; försäljningskanaler; krisberedskap;

  Abstract : Kriget i Ukraina har bidragit till stora utmaningar för dagens producenter i form av ökade produktionskostnader. Kostnader för insatsvaror, el och drivmedel har skjutit i höjden vilket har bidragit till att lantbrukare tvingats skära ner sin produktion eller i vissa fall lägga ner den helt (LRF 2022b). READ MORE

 2. 2. Types of ads within humanitarian charities - How do they affect people?

  University essay from Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Jennifer Gärdström; Hanna Lundberg; [2016]
  Keywords : Visuell kommunikation; visuell retorik; välgörenhet; humanitära välgörenhetsorganisationer; annons; bild; text; reklamtext; copywriting; kommunikation; retorik; marknadsföring;

  Abstract : Just nu är miljontals människor världen över i akut behov av hjälp och stöd. Det finns idag en stor mängd humanitära välgörenhetsorganisationer som arbetar med just detta. READ MORE