Essays about: "Hanna Mandinger"

Found 2 essays containing the words Hanna Mandinger.

 1. 1. Prevalensen av rörelseasymmetrier hos föl och kopplingen till lateralitet

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Hanna Mandinger; [2019]
  Keywords : Lateralitet; Häst; Föl; rörelseasymmetri; objektiv hältbedömning; ; Lameness Locator;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Przewalskihästen : bevarandearbete och situationen idag

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Hanna Mandinger; [2016]
  Keywords : Przewalskis vildhäst; bevarandearbete; inavel; Przewalski s horse; conservation; inbreeding;

  Abstract : Denna kandidatuppsats är skriven i syfte att genom en litteraturstudie sammanställa det arbete som lagts ner i avsikt att rädda Przewalskis vildhäst från utrotning. En viktig aspekt är även att undersöka om arten idag är drabbad av problem till följd av inavel, då hela dagens population härstammar från endast 14-16 individer. READ MORE