Essays about: "Hanna Melldén"

Found 1 essay containing the words Hanna Melldén.

  1. 1. "En bananpeng är lika mycket som ett år" : En kvalitativstudie om matematik vid måltider i förskolan.

    University essay from Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

    Author : Hanna Melldén; Hanna Thoresson; [2010]
    Keywords : Matematik; förskola; måltider; barn;

    Abstract :   Matematik är ett begrepp som många kopplar till skolverksamhet och teoretisk räkning i matematikböcker. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi gjort observationer på två förskolor för att kartlägga vilken funktion måltider kan ha för barnens matematikutveckling. READ MORE