Essays about: "Hanna Olsson"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the words Hanna Olsson.

 1. 1. Harry Potter and the Fat Stereotypes

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Author : Olsson Hanna; [2019]
  Keywords : Harry Potter; Fat Studies; Film Studies; Gender Studies; Children s Films; Young Adult Series; Intersectionality; Fat Stereotypes;

  Abstract : In the field of research within film studies which consider how aspects such as gender or race affect the portrayal of a character, the aspect of characters' body sizes are not always taken into account. By analysing the fat characters in the popular children's and young adult film series about Harry Potter, I bring attention to the fact that the use of stereotypes is significant in these characterisations, and further contributes to the marginalisation of this particular group of people. READ MORE

 2. 2. Gynna nyttodjur med understödjande grödor?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Hanna Olsson; [2019]
  Keywords : diversifiering; reglerande ekosystemtjänster; understödjande gröda; stödgröda; mellangröda; nyttodjur; predator; jordlöpare; spindlar;

  Abstract : Diversitet i jordbrukslandskap ger goda förutsättningar för insekter och andra djur som utför ekosystemtjänster som pollinering och skadegörarkontroll. Att införa stödgrödor är ett sätt att öka diversiteten och bidra med resurser till nyttodjur under tidpunkter på året som kan vara kritiska för deras överlevnad. READ MORE

 3. 3. Är det lönsamt att röja mer än en gång?

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Hanna Olsson; [2019]
  Keywords : avkastning; fördelar; nackdelar;

  Abstract : Röjning, den skötselåtgärd i trakthyggesbruket som definieras som ”beståndsvårdande utglesning av plant- och ungskog utan att gagnvirket tas till vara” är en åtgärd som har många fördelar för enskilda bestånd, men också nackdelar. En av nackdelarna med röjning är att det i nutid enbart är en kostnad, och att det kan vara svårt att bevisa lönsamheten i åtgärden. READ MORE

 4. 4. Metabola förändringar vid ökad fettvävnad och framgångsrik viktnedgång hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Hanna-Cajsa Forsberg; Frida Olsson; [2019]
  Keywords : metabolism; fettvävnad; insulinresistens; cancer; inflammation; högt blodtryck; övervikt; hund; viktmottagning; viktnedgång;

  Abstract : Övervikt är ett växande problem hos våra sällskapshundar. Det finns flera möjliga konsekvenser av en ökad kroppsvikt, exempelvis ortopediska, respiratoriska och kardiovaskulära sjukdomar. READ MORE

 5. 5. Smartphone-based Colorimetric Diagnosis : DEVELOPMENT OF A METHOD FOR AUTOMATIC COMPENSATION OF IMPACT OF LIGHT SETTING

  University essay from KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Author : Hanna Olsson; [2015]
  Keywords : Medical Engineering; Smartphone; Colorimetry; Smartphone-based Diagnosis; hilda Neo; Point of care; Calmark; Asphyxia;

  Abstract : During the last years many mobile health applications have emerged on the market. Most of these collect and compiles physical data that can be followed over time. Now the next generation of health care applications are on their way. With an increasing capacity and high quality sensors, smartphones have the potential to be used as diagnostic tools. READ MORE