Essays about: "Hanna Persson"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the words Hanna Persson.

 1. 1. A Study of Daisy Buchanan’s influence on Jay Gatsby in F. Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby

  University essay from

  Author : Hanna Persson; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Relationers betydelse när ”papper försvinner” : en fallstudie om kundrelationer i service- och tjänsteproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Linn Bennetoft; Hanna Persson; [2017]
  Keywords : digitalisering; kundlojalitet; LRF Konsult; relation; relationsmarknadsföring; service; skogsbruk;

  Abstract : Digitaliseringen påverkar hela samhället och ändrar vårt sätt att arbeta, producera och konsumera. Ny teknik förändrar och utvecklar hela tiden vad vi gör, hur vi gör och vilka behov vi har. Inom service- och tjänsteproduktionen innebär detta en utveckling som ändrar och skapar nya förutsättningar för hur en tjänst kan levereras. READ MORE

 3. 3. Unga personers möjlighet att etablera sig inom lantbrukssektorn : en fallstudie om olika etableringsmöjligheter

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Persson; [2017]
  Keywords : etablera; lantbrukare; Mälardalen; ung;

  Abstract : Sveriges lantbruk står idag i ett generationsskifte med hög medelålder hos lantbrukarna. Många familjegårdar läggs ner, hyrs ut eller säljs utanför familjen. Detta leder till förändring av jordbrukslandskapet och landsbygdsutvecklingen. READ MORE

 4. 4. Premium Quality Contracts : An investigation of the applicability of premium quality contracts in Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Industriell teknik

  Author : Hanna Persson; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : The dependency of electricity is constantly increasing in today’s society. It is therefore important that the supply of electricity is reliable. The reliability of the electricity can be defined as the quality of electricity supply. READ MORE

 5. 5. "If I had a reason for it..." : An intersectional study of preschool teacher’s intercultural education with children books.

  University essay from Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Author : Maria Hyltse; Hanna Persson; [2016]
  Keywords : Intersectionality; intercultural education; children’s books; preschool education; normcritical perspective.;

  Abstract : The aim of this qualitative study was to examine how preschool teachers in contemporary Sweden think and talk about intercultural education in the current context in which Sweden is rapidly becoming a more culturally diverse country. Specifically, the study applied an intersectional framework to examine how teacher’s work and talk around cultural issues and how children’s books can contribute to the broader pedagogical project of developing intercultural education in preschool. READ MORE