Essays about: "Hanna Wickström"

Found 3 essays containing the words Hanna Wickström.

 1. 1. ”Det blir ringar på vattnet hela vägen” : en studie av Leaders mervärden och synergieffekter i utvecklingsprojekt

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Wickström; [2019]
  Keywords : Leader; Leadermetoden; mervärde; synergieffekt; Leader Nedre Dalälven; community; social tillit;

  Abstract : Leader har varit EU:s metod för att utveckla landsbygden i 20 års tid genom att låta lokala krafter förvalta pengarna där de lokala ser att det behövs för en utveckling. Varje programperiod inom Leader för med sig både positiva och negativa förändringar som de lokala krafterna måste anpassa sig till. READ MORE

 2. 2. Finns det något annat än Stockholm? : bilden av landsbygden i dagstidningar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Wickström; [2017]
  Keywords : makt; urban norm; landsbygd; dagstidningar;

  Abstract : Trenden de senaste åren i Sverige har varit att allt fler lokala redaktioner lägger ned sin verksamhet vilket skapar medieskuggor främst på landsbygden. Många mindre orter hamnar därför utan representation i medielandskapet vilket blir ett hot mot demokratin. READ MORE

 3. 3. Koloniträdgårdens användning och uttryck : ett gestaltningsförslag till utställningen Staden växer – Gröna kvarter på Wanås 2010

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Hanna-Sofia Larsson; [2010]
  Keywords : koloniträdgårdar; kolonirörelsen; koloniområden; Wanås; köksträdgårdar; stadsodling;

  Abstract : Detta examensarbete är en del av ett större projekt, som är upplagt som ett samarbete mellan SLU och Stiftelsen Wanås utställningar. Vi är sju stycken trädgårdsingenjörsstudenter som har fått möjligheten att genomföra en utställning på temat experimentell köksträdgård med fokus på den urbana miljön. READ MORE