Essays about: "Hanna Wickström"

Found 2 essays containing the words Hanna Wickström.

 1. 1. Finns det något annat än Stockholm? : bilden av landsbygden i dagstidningar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Wickström; [2017]
  Keywords : makt; urban norm; landsbygd; dagstidningar;

  Abstract : Trenden de senaste åren i Sverige har varit att allt fler lokala redaktioner lägger ned sin verksamhet vilket skapar medieskuggor främst på landsbygden. Många mindre orter hamnar därför utan representation i medielandskapet vilket blir ett hot mot demokratin. READ MORE

 2. 2. Koloniträdgårdens användning och uttryck : ett gestaltningsförslag till utställningen Staden växer – Gröna kvarter på Wanås 2010

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Hanna-Sofia Larsson; [2010]
  Keywords : koloniträdgårdar; kolonirörelsen; koloniområden; Wanås; köksträdgårdar; stadsodling;

  Abstract : Detta examensarbete är en del av ett större projekt, som är upplagt som ett samarbete mellan SLU och Stiftelsen Wanås utställningar. Vi är sju stycken trädgårdsingenjörsstudenter som har fått möjligheten att genomföra en utställning på temat experimentell köksträdgård med fokus på den urbana miljön. READ MORE