Essays about: "Hannes Jönsson"

Found 2 essays containing the words Hannes Jönsson.

 1. 1. Motion Event Recognition Using User Feedback

  University essay from Lunds universitet/Matematik LTH

  Author : Hannes Jönsson; [2018]
  Keywords : Motion Detection; Machine Learning; One-Class Classification; OSCVM; Siamese Network; Distance Metric; Relation Network; Technology and Engineering;

  Abstract : With high associated costs, both in terms of time and economics, false alarms are a ubiquitous problem in camera surveillance. There exists many methods of lowering the rate of false alarms from motion detection, most of which are based around using static rules and filters such as area of interest, cross-line detection and filtering of swaying objects. READ MORE

 2. 2. Properties of titanium grade 4 and 5 using physical fatigue testing method for implementing in finite element method A pilot study and method description

  University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Author : Hannes Cederholm; Björn Jönsson; [2017]
  Keywords : Finite element method; FEM; Titanium; Fatigue; Implant;

  Abstract : Syfte Föreliggande pilotstudie beskriver en metod för att utvärdera utmattningsegenskaper hos titan grad 4 och 5 till dentala implantat, framställda genom subtraktivmetod, genom användning av fysiska utmattningstester för att kunna implementera resultaten i en finita elementmetod (FEM). Pilotstudien är det första steget i en jämförelse av fysiska dynamiska tester och virtuella FEM för att utvärdera FEM som testmetod. READ MORE