Essays about: "Hans-Christian Nilsson"

Found 2 essays containing the words Hans-Christian Nilsson.

 1. 1. Estimation of Load Profiles for Secondary Substations

  University essay from Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Author : Hans-Christian Nilsson; [2020]
  Keywords : Load Estimation; Synthetic Load; Feed Forward Neural Networks; Extreme Value Theory; Block Maxima; Linear Regression; Load Curves; Electricity Consumption Estimation; Technology and Engineering;

  Abstract : The power system today is facing a transformation from fossil and nuclear energy sources to renewable energy sources such as solar- and wind power. At the same time electric vehicles are becoming more common every year. READ MORE

 2. 2. The influence of Swirl and Tumble on the combustion, emissions formation and heat transfer in Diesel Dual Fuel engines

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Hans-Christian Nilsson Vinnars; [2013]
  Keywords : ;

  Abstract : Det allt större fokus som läggs på kopplingen mellan den ökande konsumtionen av fossila drivmedel och stigande koncentrationsnivåer av växthusgasen koldioxid har föranlett en intensifiering av forskningen inom alternativa drivmedel och förbränningsmotorkoncept, där Diesel Dual Fuel är konceptet som avhandlas under det här examensarbetet. Specifikt undersöks inverkan av rotationsrörelserna Swirl och Tumble på förbränningen, emissionsbildningen och värmeöverföringen i en portinsprutad Diesel Dual Fuelmotor. READ MORE