Essays about: "Hansson Alexander"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the words Hansson Alexander.

 1. 1. Teachers’ perception of extramural English as lesson content

  University essay from Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Author : Alexander Hansson; Kristina Broqvist; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : The following study investigates teachers’ perception of extramural English (EE) activities as an in-class learning material connected to pupils’ motivation to speak English. We have witnessed during our teacher training program pupils being reluctant towards English speaking activities in school. READ MORE

 2. 2. Online Digital Gaming in English Language Instruction

  University essay from Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Author : Alexander Hansson; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Motivation i den svenska sällanköpshandeln : en undersökning av lönesystem som motivationsfaktor

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Peter Hansson; Alexander Hult; [2018]
  Keywords : Lönesystem; motivation; Sällanköpshandel;

  Abstract : Arbetsmotivation är ett mångbottnat ämne som genom historien har undersökts från många olika infallsvinklar. Motivationsforskningen grundad i psykologisk forskning framhåller incitamentsbaserad motivation som verkningslös och även negativ i sin inverkan på arbetsmotivation medan incitament innehar en position av basverktyg för arbetsmotivation inom managementteorin. READ MORE

 4. 4. Online Digital Gaming in English Language Instruction: A Research Synthesis

  University essay from Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Author : Hansson Alexander; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. IPO Underpricing on Aktietorget & First North - An empirical study on how Guarantors, Management ownership and Management commitments affect underpricing

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Alexander Erlingsson; Victor Hansson; [2017-07-25]
  Keywords : Initial public offerings; Underpricing; Guarantors; Management ownership; Management commitments;

  Abstract : MSc in Finance.... READ MORE