Essays about: "Harvester"

Showing result 1 - 5 of 139 essays containing the word Harvester.

 1. 1. Förröjningens påverkan på skogens ekonomiska, ekologiska och sociala värden : en teoretisk studie på flera aspekter

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Fredrik Hammarlund; Johan Sjöberg; [2020]
  Keywords : underväxtröjning; underväxt; nuvärdesanalys;

  Abstract : I dagens skogsbruk gallras ungefär dubbelt så stor areal årligen jämfört med arealen slutavverkning. Innan en gallring kan en förröjning utföras för att höja beståndets medelstamsvolym och förbättra sikten för skördarföraren. READ MORE

 2. 2. Evaluating the performance of a vibration energy harvester under complex excitation

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Author : Zhiqiang Chen; [2020]
  Keywords : Vibration energy harvesting; harvester; closed-loop control; resonant frequency; prediction;

  Abstract : In recent years, vibration energy harvesting has become a research hotspot in the field of energy harvesting. Energy harvester output power is the most important parameter in a vibration energy harvesting system. Assessing the harvester output power in different vibration environments is an important study issue to study. READ MORE

 3. 3. Design of energy storage application for forest harvester

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Samuel Hedström; [2020]
  Keywords : Harvester; Komatsu forest; Hydraulics; Accumulator Energy storage; Hybrid;

  Abstract : Komatsu Forest AB in Umeå saw an opportunity to increase performance during fast varying loads, e.g., when starting to feed after the felling cut, that proved more difficult to reach with their new line of stage V forest harvesters. READ MORE

 4. 4. Utvärdering av utbytesprognoser baserade på skördardata hos Sveaskog

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Linnéa Hemmingsson; [2020]
  Keywords : utbytesberäkning; imputering; utfall prognos planering; prognos planering; planering;

  Abstract : För att på ett effektivt sätt styra ett kundanpassat virkesflöde krävs god in-formation om tillgången av virke. Vid en skoglig åtgärd så som gallring eller föryngringsavverkning görs vanligtvis en skattning av detta i fält, vilken sedan även kan kompletteras med en utbytesberäkning. READ MORE

 5. 5. Underväxtens påverkan på produktiviteten och gallringskvalitén hos två gallringsskördare

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Olov Skogelid; [2019]
  Keywords : underväxtröjning; förröjning; tidsstudie;

  Abstract : Before thinning, there may be a need for undergrowth clearing. This is because the undergrowth can create problems during the thinning operation. If an undergrowth clearing is performed before thinning, the harvester may achieve higher productivity, and the average volume per harvested stem may be a higher. READ MORE