Essays about: "Healing"

Showing result 1 - 5 of 216 essays containing the word Healing.

 1. 1. Naturvistelse, ett hjärnstarkt alternativ för reducering av stress : en litteraturstudie

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Caroline Ekbom Ågren; [2020]
  Keywords : stress; stressreducering; kognitiva funktionsnedsättningar; inre balans; anknytningsteori; riktad uppmärksamhet; meditation; evolutionsteori; stress reduction; cognitive impairment; inner balance; attachment theory; directed attention; meditation; evolutionary theory;

  Abstract : Det rapporteras om en fortsatt ökning för individer som lider av stress och stressrelaterad psykisk ohälsa. Sambandet mellan den ökande urbaniseringen, samhällets ökande krav och den brutna kontakten med naturen omkring oss är slående. READ MORE

 2. 2. Medication-related osteonecrosis of the jaws initiated by zoledronic acid, potential pathophysiology. A systematic review

  University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Author : Aya Al-Salih; Annica Dam; [2020]
  Keywords : Läkemedelsrelaterad osteonekros i käkarna; patofysiologi; zoledronat; zoledronsyra.;

  Abstract : Syfte: Syftet med den systematiska översikten är att granska och sammanställa tillgänglig kunskap om cellulära mekanismer involverade i utvecklingen av läkemedelsrelaterad osteonekros i käkarna orsakad av zoledronsyra. Material och metod: En systematisk översikt. READ MORE

 3. 3. The Ayahuasca Experience: A Phenomenological Study of Tourists in Iquitos, Peru

  University essay from Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Socialantropologi

  Author : Jesse Wasson; [2020]
  Keywords : social anthropology; phenomenology; ayahuasca; ritual healing; Peru; Social Sciences;

  Abstract : Yearly thousands travel from around the globe to Peru to participate in the ceremonial consumption of ayahuasca under the guidance of a shaman. The brew stimulates a psychedelic state in users that triggers hallucinations, powerful emotional responses,and severe physical reactions, all of which are codified into ritual practice. READ MORE

 4. 4. Mesenkymala stamceller som behandling vid osteoartrit och tendinit på häst

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Frisch; [2020]
  Keywords : mesenkymala stamceller; MSC; osteoartrit; tendinit;

  Abstract : Hälta är den vanligaste orsaken till nedsatt prestation, tränings- och tävlingsbortfall hos häst i Sverige. De vanligaste orsakerna till hälta på häst är skador på leder, senor och ligament. READ MORE

 5. 5. Östra promenaden : ett stadsläkande promenadstråk i Uppsala med trygghet och trivsel i fokus

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Menzinsky; [2020]
  Keywords : promenadstråk; stadsläkning; trivsel; trygghet; uppsala; överdäckning;

  Abstract : Social fragmentering av städer är ett problem som växer samtidigt som prioriteringen i stadsutveckling ofta fokuserar på annat än det sociala klimatet (Listerborn m.fl. 2014, ss. 7-9). READ MORE