Essays about: "Heart-rate recovery"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the words Heart-rate recovery.

 1. 1. Active and Passive Recovery in Climbing – Difference in Lactate accumulation, Muscular Strength in Forearms, Heart Rate and Blood Oxygen Saturation when Climbing Intervals

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Emma Henning Hagenblad; [2020]
  Keywords : Climbing; Intervals; Lactate; Active; Passive; Recovery;

  Abstract : Background: Climbing is a sport that puts high physical demands on the entire body. Due to the amount of isometric contractions the forearms are exposed to while climbing, the accumulation of lactic acid lowers the pH of the blood making it more acidic. READ MORE

 2. 2. Fysiska och psykiska hälsoeffekter av att vistas i naturen : en pilotstudie utförd på Stora Fjäderägg, Västerbottens län

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Mikaela Rosendahl; [2020]
  Keywords : skog och hälsa; hjärtfrekvensvariabilitet; sinnesstämning; Stora Fjäderägg; stress; återhämtning; rekreation;

  Abstract : I dagens samhälle lever många människor stressiga liv och den psykiska ohälsan i samhället ökar. En anledning till det är att människan inte är anpassad för att leva i städer eftersom vi har utvecklats i naturen. Således är vi inte designade för att processa den mängd intryck vi stöter på dagligen och det kan leda till utmattning. READ MORE

 3. 3. Kontrollerad postanestetisk uppvakning med ett justerbart tak : fysiologiska effekter av stress hos shetlandsponnyer under uppvakningsperioden

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lisa Nilson Hissa; Emelie Margareta Helena Törnqvist; [2020]
  Keywords : häst; anestesi; uppvakning; assisterad uppvakning; assisterad resning; stress;

  Abstract : Hästars uppvakning efter anestesi innebär många risker. Detta bidrar till att mortaliteten vid hästanestesi är mycket högre jämfört med mortaliteten vid anestesi av smådjur och människor. Hästars naturliga flyktbeteende gör ofta att de försöker resa sig innan narkosläkemedlen eliminerats. READ MORE

 4. 4. Can internal and external load measures via Polar Vantage V predict training status in trained individuals? : - A prospective study during a normal and a heavy load training week.

  University essay from Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Author : Jens Offerman; [2019]
  Keywords : Acute:chronic load ratio; POMS; Heart-rate recovery; Running Index;

  Abstract : Purpose To evaluate the information provided by Polar Vantage V, a new generation of heart rate monitor/watch (HRM-watch) to the user, regarding the acute:chronic load ratio (ACLR), based onthe external and internal load measures and examine the measures against psychological and physiological measures before and during a threshold test with VO2max testing. Method A five-week prospective study with results and data collected during and after four normal training weeks and during a fifth week with a very high training load. READ MORE

 5. 5. HEART RATE RECOVERY IN EXHAUSTION DISORDER : quadratic vagal interaction predicting work ability?

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Anna Sandgren; [2019]
  Keywords : Exhaustion disorder; ED; Burnout; Heart rate recovery; HRR; gastrointestinal; work ability; Exhaustion disorder; ED; Burnout; Heart rate recovery; HRR; gastrointestinal; work ability;

  Abstract : Exhaustion disorder (ED) is a Swedish criteria-based medical diagnosis related to burnout, that often requires long term rehabilitation and sick leave. Comorbidity of functional gastrointestinal (GI) problems and ED has been reported and may be mediated by dysregulated vagal function. READ MORE