Essays about: "Hedges"

Showing result 1 - 5 of 57 essays containing the word Hedges.

 1. 1. The Superman Speaks and the Wonder Woman Keeps Quiet : Men and Women's Speech in Contemporary Superhero Movies

  University essay from Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Author : Rebecka Åhl; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : This qualitative study aims to investigate how gender is reflected through language in the two superhero movies Wonder Woman and Man of Steel. Emphasis is put on five linguistic markers that have been found to differ between female and male speakers. These markers are: amount of speech, interruptions, questions, minimal responses and hedges. READ MORE

 2. 2. Den moderna 1800-talsgården : dagens behov i kombination med 1800-talets charm

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Helen Strid Bozac; [2018]
  Keywords : 1800-tal; trädgård; stilideal; Ormanäs; Skåne; gestaltning;

  Abstract : Den moderna 1800-talsgården handlar om en lantgård belägen i Ormanäs, norr om Västra Ringsjön mitt i Skåne. Familjen som bor här vill få en tydlig 1800-talsprägel på sin gård samtidigt som de har behov av att skapa en struktur på utemiljön som fungerar med deras moderna livsstil. READ MORE

 3. 3. I’m sure women use more hedges, I think : A study comparing male and female usage of hedges

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Author : Andriette Engström; [2018]
  Keywords : Hedges; I think; I’m sure; pragmaticalization; grammaticalization;

  Abstract : This study reexamines Lakoff’s (1973) claim that women use more hedges than men is true. Because of the vast number of hedges, this study focuses on two hedges: I think and I’m sure. It also investigates how the included hedges are used by men and women to express belief and opinion. READ MORE

 4. 4. Tillgänglighetsanpassad naturlek med historisk inspiration : en gestaltning av Uppåkra arkeologiska centers utemiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ellen Bergqvist; Lisa Hjern; [2018]
  Keywords : lekmiljö; naturlek; utomhuslek; tillgänglighet; funktionsvariation; Vendeltid; Uppåkra; gestaltning;

  Abstract : Detta arbete belyser utomhuslekens betydelse för barns utveckling. Arbetet omfattar även hur en god lekmiljö utomhus kan byggas upp i ett gestaltningsförslag tillgängligt för barn med funktionsvariation. Utifrån detta undersöks även olika möjligheter till att kombinera en historisk plats med naturlek. READ MORE

 5. 5. Are perfectionistic and stressed athletes the main victims of the «silent epidemic»? A prospective study of personal and interpersonal risk factors of overuse injuries in sport

  University essay from Högskolan i Halmstad/Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

  Author : Simon Martin; [2018]
  Keywords : Psychological factors; overuse injury; prospective study; risk profiles; prevention;

  Abstract : Background: Overuse injuries (OI) account for a substantial part of sport injury incidence among athletes of various sports and levels. They lead to serious consequences for athletes’ physical and mental health, as well as athletic performance. Despite the gradual onset of symptoms, athletes often persevere in training and competing. READ MORE