Essays about: "Hedvig Sack"

Found 2 essays containing the words Hedvig Sack.

 1. 1. Gator för människor : undersökning och utformning av shared space

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Malin Aldén; Hedvig Sack; [2017]
  Keywords : gatuutformning; rörelse; shared space; stadsplanering; stadsrum; vistelse;

  Abstract : Shared space är en plats där skyddade och oskyddade trafikanter delar på samma yta som människor ska bjudas in att vistas och röra sig på. Shared space är enligt oss en intressant planeringsidé, eftersom gatan blir en allt viktigare plats för människan i staden när ökad förtätning leder till mindre ytor för gårdar, parker och torg. READ MORE

 2. 2. Abstrakt till konkret : en undersökning av gestaltningsprocessen från koncept till förslag

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Amanda Söderman; Hedvig Sack; [2015]
  Keywords : bärande idé; designprocessen; gestaltning; koncept; reflektion-i-handling;

  Abstract : I det här arbetet undersöks begreppet koncept genom en gestaltning. Koncept är bärande idéer och vanligt förekommande inom de konstnärliga yrkena, bland annat inom landskapsarkitekturen, och används som ett hjälpmedel vid skapande. READ MORE