Essays about: "Heléne Andersson"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words Heléne Andersson.

 1. 1. Parents and Peers: The Social Context of Interpersonal Relationships that Predict Changes inDelinquent Behavior

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Author : Alejandra Navarro-Andersson; Helene Edhammar; [2018]
  Keywords : Adolescent; parent-child relationships; peer relationships; delinquency; problem behavior.; Ungdomar; förälder-barn relation; Vänskapsband; delinkvent beteende eller problembeteende; mamma och pappa.;

  Abstract : Delinquent behavior is often a consequence of complex interactions between social contexts. In this study, we examined if the quality of relationships with mothers or fathers and relationships with delinquent peers predicted change in adolescents’ delinquent behavior. READ MORE

 2. 2. Colonial Urban Legacies : An analysis of socio-spatial structures in Accra, Ghana

  University essay from Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Helene Andersson; [2017]
  Keywords : post-colonialism; development; urban planning;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. How do Banks Manage the Credit Assessment to Small Businesses and What Is the Effect of Basel III? : An implementation of smaller and larger banks in Sweden

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Heléne Ahlberg; Linn Andersson; [2012]
  Keywords : Credit risk; Credit Assessment; Basel III; Small Business Finance;

  Abstract : Background:Small businesses are considered as a valuable source for the society and the economic growth and bank loan is the main source of finance for them. Small businesses are commonly seen as riskier than larger businesses it is thus noteworthy to examine banks’ credit assessment for small businesses. READ MORE

 4. 4. Hur når vi miljömålet ”levande skogar” i Jämtlands län?

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Helene Andersson; [2010]
  Keywords : miljömål; levande skogar; Jämtlands län; Skogsstyrelsen; biologisk mångfald; seminarium; skogsbruk; skog;

  Abstract : Det finns i dagsläget 16 miljömål i Sverige. Ett miljömål beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö-, natur- och kulturresurser som är miljömässigt hållbara på lång sikt. Dessa mål anpassas för olika geografiska området: nationellt, regional samt lokalt där varje geografisk nivå också har understående delmål. READ MORE

 5. 5. Barriers to change

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering

  Author : Viktor Friberg; Heléne Andersson; [2006]
  Keywords : accounting;

  Abstract : Introduktion – Ekonomistyrning innefattar färdigställandet och användandet av finansiell information och det hjälper företagsledare i sitt beslutsfattande. När det sätts i bruk bland människor har det ett dubbelriktat förhållande där systemet och människorna påverkar varandra. READ MORE