Essays about: "Helen Strid Bozac"

Found 1 essay containing the words Helen Strid Bozac.

  1. 1. Den moderna 1800-talsgården : dagens behov i kombination med 1800-talets charm

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Helen Strid Bozac; [2018]
    Keywords : 1800-tal; trädgård; stilideal; Ormanäs; Skåne; gestaltning;

    Abstract : Den moderna 1800-talsgården handlar om en lantgård belägen i Ormanäs, norr om Västra Ringsjön mitt i Skåne. Familjen som bor här vill få en tydlig 1800-talsprägel på sin gård samtidigt som de har behov av att skapa en struktur på utemiljön som fungerar med deras moderna livsstil. READ MORE