Essays about: "Helena Abrahamsson"

Found 3 essays containing the words Helena Abrahamsson.

 1. 1. Stella Artois - Brewing a better reputation

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Helena Abrahamsson; Bruno Dewever; Denise Vork; [2023]
  Keywords : Reputation Management; Issue Management; Corporate Communication; Public Relations; Crisis Management; Business and Economics;

  Abstract : Imagine that it is June 19th, 2007, and you work for U.K’s largest brewery, InBev. That morning, an article appeared in The Argus titled: “City Judge Condemns ‘Wife- Beater’ Booze. READ MORE

 2. 2. Political Leaders As Archetypal Brands

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Helena Abrahamsson; Can Üner; Sarah Keppler; [2022]
  Keywords : Keywords: Brand personality; Archetypes; Rhetoric; Political Brand Communication; Brand Core Framework; Social Sciences;

  Abstract : Purpose: The purpose of this paper is to explore political leaders as archetypal brands. Moreover, this study aims to add knowledge to the concept of archetypes in political brand communication. Methodology: This study combines qualitative and quantitative research. READ MORE

 3. 3. Entré Uppsala : gestaltning av en trafikplats

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kristina Abrahamsson; Helena Lindqvist; [2011]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltning; design; trafik; trafikplats; trafikmiljö; traffic; interchange; cirkulationsplats; entré; entrance; identitet; landmärke; stad; landsbygd; Uppsala; Gnista; rondell; sidoområde;

  Abstract : Ett första intryck är viktigt i alla sammanhang. Det är det första intrycket som påverkar ens kommande uppfattningar. Att ge människor ett bra välkomnande är viktigt, inte minst för en stad. Genom ett bra välkomnande kan man skapa goda förutsättningar till att folk får en god inställning för den plats man kommit till. READ MORE