Essays about: "Helena Tengvall"

Found 1 essay containing the words Helena Tengvall.

  1. 1. The accuracy of apical palpation and percussion when diagnosing apical periodontitis

    University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

    Author : Gunilla Karlson; Helena Tengvall; [2013]
    Keywords : diagnostic tests; routine; palpation; percussion; periapical periodontitis; predictive value of tests; sensitivity and specificity;

    Abstract : Syftet med den aktuella studien var att undersöka tillförlitligheten av apikal palpation och perkussion vid diagnostik av symtomatisk apikal parodontit och asymptomatisk apikal parodontit på icke rotfyllda tänder.Femton patienter undersöktes; åtta patienter med symtomatisk apikal parodontit och sju patienter med asymptomatisk apikal parodontit. READ MORE