Essays about: "Hemicellulosa"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the word Hemicellulosa.

 1. 1. Valorization of lignin for material applications

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Filippa Winkvist; [2021]
  Keywords : microwave-assisted extraction; lignin; LCC; PLA; Pine; mikrovågsassisterad extraktion; lignin; LCC; PLA; tall;

  Abstract : Lignin är, med undantag för cellulosa, den av de naturliga polymererna det finns mest av på jorden och den ledande källan till fenolföreningar. De träväxterna som existerar idag, innehåller ca 30 % av just denna biopolymer. READ MORE

 2. 2. Agricultural waste and wood waste for pyrolysis and biochar : An assessment for Rwanda​

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Jenny Eliasson; Viktor Carlsson; [2020]
  Keywords : Biochar; Pyrolysis; Biochar feedstock characteristics; Agricultural waste; Composition crop residues; Wood waste; Agricultural production Rwanda; Ultimate analysis; Structural composition; Heating Value; RPR; Biokol; Pyrolysis; Råmaterialegenskaper biokol; Jordbruksavfall​; Sammansättning jordbruksavfall; Träavfall; Jordbruksproduktion Rwanda; Värmevärde;

  Abstract : A high priority in order to combat climate change is disposal of waste. In low-income countries, a large portion of biomass residues generated in the forestry, agricultural and industrial sectors could be usable, instead of being seen as waste. For instance, it could be converted into biochar, which is proven to have many environmental benefits. READ MORE

 3. 3. Skogsprodukter som idisslarfoder vid bristsituationer med fokus på mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Ida Milton; [2020]
  Keywords : skogsprodukter; skogsråvaror; smältbarhet; grovfoder; idisslare; mjölkkor; mjölkavkastning; förbehandling; processteknik;

  Abstract : Träd innehåller cellulosa och hemicellulosa, vilket idisslare kan bryta ned och utvinna energi ifrån. Skogsprodukter/skogsråvaror så som träflis, spån, bark och pappersmassa har därför god potential till att fungera som grovfoder för idisslare. READ MORE

 4. 4. Comparison of Corn and Rye Arabinoxylans for the Production of Bio-based Materials

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Chen Chen; [2020]
  Keywords : cereal bran; subcritical water extraction; arabinoxylans; enzymatic crosslinking; hydrogel; spannmålskli; extraktion av subkritiskt vatten; arabinoxylaner; enzymatisk tvärbindning; hydrogel;

  Abstract : Enzymes and subcritical water can be used for the extraction of hemicelluloses from cereal by-products, making the processes eco-friendly. The polysaccharides extracted from cereal by-products can be used as matrices for development of materials for various applications. READ MORE

 5. 5. Heterologous expression and purification of Nicotiana benthamiana Cellulose synthase-like B (NbCslB)

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Olivia Ståhl; [2020]
  Keywords : Biotechnology; Cellulose Synthase-Like B; Glycoscience; Glycosyltransferase; Hemicellulose; Nicotiana benthamiana; Bioteknik; Cellulosasyntasliknande B; Glykosyltransferas; Glykovetenskap; Hemicellulosa; Nicotiana benthamiana;

  Abstract : Hemicelluloses are synthesized by proteins encoded by genes from the cellulose synthasegene superfamily. One subgroup of this gene family is the cellulose synthase-like B, which islargely uncharacterized and unexplored. The common model organism Nicotianabenthamiana has one such gene in its genome, NbCslB, encoding a membrane protein. READ MORE