Essays about: "Heritage use"

Showing result 1 - 5 of 160 essays containing the words Heritage use.

 1. 1. Nationalparken och ELC : en studie i landskap, narrativ och multifunktionalitet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sebastian Hahn; [2021]
  Keywords : landskap; nationalpark; ELC; multifunktionalitet; hållbarhet; delaktighet; landskapsförändring; naturskydd; orördhet; vildmark; landscape; national park; wilderness; multifunctional landscape; ELC; sustainability; nature-based tourism; land-use; landscape change; conservation;

  Abstract : I skuggan av Sveriges ratificering av europeiska landskapskonventionen (ELC) undersöks hur nationalparken, som har sina rötter i nationalromantiken, har uppdaterats till en modern tid med nya förutsättningar och krav på landskapet. Den en gång elitistiska skyddsformen har tvingats anpassa sig till en ny värdegrund när det kommer till landskap, hållbarhet, multifunktionalitet och delaktighet. READ MORE

 2. 2. Sorgträd : ett grönt kulturarv med ena roten i graven? – en undersökning av utvecklingen av sorgträd mellan 1967 och 2021 på Gamla kyrkogården i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elna Strömvall; [2021]
  Keywords : sorgträd; sorgeträd; kyrkogård; begravningsplats; kulturhistoria; kulturarv; hängask; hängalm; paraplyalm; hängbjörk; tårbjörk; hängbok;

  Abstract : Grönområden och träd i urbana miljöer bidrar med för oss människor nödvändiga ekosystemtjänster, men grönområden riskerar att försvinna i och med en ökad exploatering. Många kyrkogårdar fyller idag en funktion både som begravningsplats och som en grön miljö för rekreation och återhämtning. READ MORE

 3. 3. Environmental Sustainability in Digital Preservation of Cultural Heritage; Advancing a sufficiency approach for Cultural Heritage Organisations. A case study of the Finnish Heritage Agency

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Evangelia Paschalidou; [2021]
  Keywords : Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Starting from the human and societal need to safeguard cultural heritage (CH) in order to connect to past generations’ knowledge and human experience, digital preservation (DP) is a common practice undertaken by cultural heritage organisations (CHOs). DP is heavily relying on the use of information and communication technology (ICT) as the fundamental enabling equipment. READ MORE

 4. 4. Industriminnet i framtiden : timmerrännans potential

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Björn Sundberg; [2021]
  Keywords : timmerränna; flottning; kulturarv; bevarande; vattenanknutna kulturmiljöer; ny användning; log flume; log driving; cultural heritage; conservation; cultural water environments; new use;

  Abstract : Flottningen i Sverige formade om landskap och vattendrag, och var en grundsten i den svenska ekonomien under lång tid. Idag är flottningen utdöd men monumenten som berättar historien finns kvar, däribland timmerrännan. READ MORE

 5. 5. Platsanknytning i stadsrummet : en studie om platsanknytning med skateboard som verktyg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Bergljung; Flemming Pedersen; [2021]
  Keywords : plats; platsanknytning; skateboard; appropriering; place; place attachment; sense of place; skateboarding; appropriation;

  Abstract : Idag värderas kulturella miljöer i staden allt högre i stadsplaneringsammanhang. Det är invånarnas ianspråktagande av stadens fysiska miljöer som skapar en dynamisk, levande och hållbar stad. Över tid utvecklar individer och grupper favoritplatser, platser som verkar identitetsskapande och väcker känslor av tillhörighet. READ MORE