Essays about: "Hiking"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the word Hiking.

 1. 1. Walking and Wandering among Mountains and Monsters : A study of metaphors and lexical variation in translation in a text about the Lake District

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Author : Carol Turner; [2019]
  Keywords : English; lexicalised metaphors; lexical variation; metaphor; metaphorical concepts; novel metaphors; structural analysis;

  Abstract : This essay studies the translation of metaphorical concepts and lexical variation in relation to walking in a text about hiking in the Lake District. These two linguistic features are deemed to be important in fulfilling the communicative intention of the source text and the aim of the essay is to investigate to what extent these two linguistic features have been retained translation and what motivates different translation strategies. READ MORE

 2. 2. Endurskógrækt : Tourism and Reforetsation in Iceland

  University essay from KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Author : Sofia Lindelöf; [2018]
  Keywords : Architecture; reforestation; Iceland;

  Abstract : Research and thoughts on how tourism in Iceland can interact with and influence the icelandic nature in a positive way. The project focuses on the reforestation of Iceland and how buildings and architecture can invite tourists to have a positive effect on the island. READ MORE

 3. 3. HOP!: a PGIS and citizen science approach to monitoring the condition of upland paths

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Niamh Harty; [2018]
  Keywords : geography; GIS; Participatory GIS; Citizen Science; path surveys; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : This research project was inspired by the increase in popularity of hillwalking and the problem of the lack of monitoring and maintenance of upland paths which may lead to serious deterioration of those paths. Wicklow Mountains National Park (WMNP), just south of Dublin City in Ireland, has a large network of mostly informal upland paths. READ MORE

 4. 4. Gränslandet mellan staden och den värdefulla naturen : ett gestaltningsförslag för Södra Ormesta parken

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anders Lind; [2017]
  Keywords : landskapsarkitektur; värdefull natur; naturreservat; stadsplanering; fysisk planering; ekologi; park; gestaltning;

  Abstract : I en tid av bostadsbrist byggs det i våra städer i en takt som vi inte sett på väldigt länge. Staden förtätas och den yttre stadsgränsen skjuts längre ut närmare landsbygden. I Örebro finns det flera naturområden som ligger i stadens randzon och som påverkas av stadens expansion. READ MORE

 5. 5. Göteborgs Regnlinje : att ta tillvara på regnets upplevelsekvaliteter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Axelsson; Therése Ryding; [2017]
  Keywords : gestaltningsförslag; Göteborg; landskapsarkitektur; regn; sinnlig upplevelse; vandringsled; urbant friluftsliv;

  Abstract : Hur kan vi som landskapsarkitekter ta tillvara på regnets upplevelsekvaliteter i staden och hur kan en plats se ut som får folk att vilja gå ut när det regnar? I detta examensarbete tar vi utgång i Göteborgs Stads pågående jubileumsprojekt “Världens bästa stad när det regnar” som tagits fram inför stadens 400-årsjubileum. Syftet med arbetet är att problematisera hur regn hanteras i staden idag utifrån ett upplevelseperspektiv samt undersöka vad upplevelsen av regn innebär med målet att visa på hur regnets kvaliteter kan tas tillvara, med exemplifiering i Göteborg. READ MORE