Essays about: "Hire Purchase"

Found 3 essays containing the words Hire Purchase.

 1. 1. Maskinförarnas uppfattning om Weda Skogs drivningsplanering

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Johan Löfqvist; Pierre Wikström; [2020]
  Keywords : entreprenör; fältplanering; skogsbruk;

  Abstract : One important factor for forestry to meet the requirements that apply to nature and cultural considerations is the detail-planning. In addition to protecting nature and cultural values, the detail-planning must be carried out so the logging can be financially efficient. READ MORE

 2. 2. Förutsättningar för en lyckad lansering av ”Modultrall” : en studie av konsumenter, små byggföretag och bygghandeln

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Daniel Färdeman; [2013]
  Keywords : Innovationsspridning; diffusion of innovation; conjointanalys; modultrall; Karl Hedin; Conjoint analysis; modular decking;

  Abstract : Analytiker betonar att produktutveckling är viktigt för att lyckas i skogsindustrin. De nordiska sågverken fokuserar idag på att förbättra sin marknadsposition genom produktförnyelse, nya marknadsstrategier och omstrukturering av värdesystem. Ett företag som gjort detta är AB Karl Hedin. READ MORE

 3. 3. Exploring the Financial Gap for Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Ghana : A Case Study of Ghana

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Author : ERIC AGBOZO; ERIC OMANE YEBOAH; [2012]
  Keywords : FINANCING; GAP; SMEs;

  Abstract : Small and Medium Scale Enterprises (SMEs) tend by their very nature to show a far more volatile pattern of growth and earnings, with greater fluctuations, than larger companies. According to Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) policy brief report on SME development in 2006, Financing is necessary to help Small and Medium Scale Enterprises (SMEs) set up and expand their operations, develop new products, and invest in new staff or production facilities. READ MORE