Essays about: "Hjälmaren"

Found 3 essays containing the word Hjälmaren.

 1. 1. GIS och historiska förändringar i landskapet - exemplet Hjälmarsänkningen : Biskopsvrak och Lunger studerade genom en sekvens av historiska kartor

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Camilla Ståhl; [2019]
  Keywords : Landskap; GIS; Hjälmaren;

  Abstract : Sjön Hjälmaren är belägen där Örebro, Västmanlands och Södermanlands län möts. Sänkningen av denna sjö mellan 1878 och 1888 framstår som ganska spektakulär, inte minst från ett nutida perspektiv. Vattennivån sänktes med strax över en meter och nästan 20 000 hektar tidigare våt- och ängsmark kunde omvandlas för åkerbruk. READ MORE

 2. 2. Evolutionära effekter av fiske på gös?

  University essay from SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Author : Teresa Soler; [2015]
  Keywords : gös; Sander lucioperca; tillväxt; könsmognad; fiske; evolutionära effekter;

  Abstract : Fisk betraktas numer som både en ekologisk och ekonomisk resurs som därför bör nyttjas på ett uthålligt sätt. Ett hållbart fiske innebär att människan ska kunna fortsätta fiska under lång tid framöver. Lagar och fiskeförvaltning reglerar fisket och påverkar därigenom fisk-bestånden, på kort men också på lång sikt. READ MORE

 3. 3. Miljökonsekvenser av dagvattendamm i Skebäck, Örebro : en fallstudie hur miljöpåverkan av en dagvattendamm intill ett Natura 2000-område kan bedömas

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rebecka Bogren; [2007]
  Keywords : dagvatten; dagvattendamm; miljökonsekvensbeskrivning; miljökonsekvenser; Natura 2000-område; Örebro;

  Abstract : Stormwater is surface runoff water that originates from precipitation or snowmelt and that on hardened surfaces prevents to infiltrate the ground. In city areas stormwater can consists of major amounts pollutants and when reaching a lake or watercourse it can cause damages on vegetation and animals. READ MORE