Essays about: "Hjärtfrekvens"

Showing result 1 - 5 of 107 essays containing the word Hjärtfrekvens.

 1. 1. Träning av varmblodiga travhästar : en kartläggning hos fem svenska travtränare

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Alicia Flyrin; Felicia Hägglund; [2021]
  Keywords : varmblodig travhäst; hjärtfrekvens; träning;

  Abstract : Den varmblodiga travhästen tävlar i hastigheter upp mot 50 kilometer i timmen. Under ett lopp förväntas hästarna springa flera kilometer med en maximal hjärtfrekvens. Den moderna travhästen har ett effektivt rörelsemönster, som är framavlad så att den ska kunna springa i höga hastigheter. READ MORE

 2. 2. FMCW mmWave Radar for Detection of Pulse, Breathing and Fall within Home Care

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Axel Trange; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Countless of elderly people fall and get hurt within their homes, worldwide, every year, and as they can not always reach out for help themselves, they end up helplessly waiting for someone to notice what has occurred. Throughout this work, it is investigated if remote sensing of the mmWave FMCW radar IWR6843AOPEVM can be adopted to detect the incident of falls, and also detect the vital signs of the human subject. READ MORE

 3. 3. Vi ska inte träna på att stå ut : en pilotstudie av fyra hästars beteende och hjärtfrekvens under olika former av hästunderstödda insatser

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emma Appelberg; [2021]
  Keywords : hästassisterad terapi; stress; beteende; hjärtfrekvens;

  Abstract : Att hästar har hjälp människor att må bättre har länge varit känt. Under de senaste årtiondena har hästar mer och mer börjat användas som ett hjälpmedel i terapi. I och med den ökade användningen av hästarna och den hela tiden utvecklande synen på välfärd, uppkommer frågor kring hästens välfärd i dessa terapisammanhang. READ MORE

 4. 4. The effect of three days accumulated workload on football players’ perceived fatigue during Pre-Season

  University essay from Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Author : Pálmar Hreinsson; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Aim: The aim of the study was to improve the understanding on the relationship between different training- and match load variables and subsequent perceived rating of fatigue. This was done by investigating whether traditionally used workload variables (e.g GPS, HR data) functions as a good indicator of the players' perceived ratings of fatigue. READ MORE

 5. 5. Evaluation of transferability of Convolutional Neural Network pre-training with regard to image characteristics

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Fanny Ekblad Voltaire; Noah Mannberg; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : This study evaluates the impact of pre-training on a medical classification task and investigates what characteristics if images affect the transferability of learned features from the pre-training. Cardiotocography (CTG) is a combined electronic measurement of the fetal heart rate (FHR) and maternal uterine contractions during labor and delivery and is commonly analyzed to prevent hypoxia. READ MORE