Essays about: "Horse behavior"

Showing result 1 - 5 of 58 essays containing the words Horse behavior.

 1. 1. Pose Classification of Horse Behavior in Video : A deep learning approach for classifying equine poses based on 2D keypoints

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Michaela Söderström; [2021]
  Keywords : Deep Learning; Computer Visison; Horse behavior; Pose estimation; 2D key- points; Pose classification; DeepLabCut; Djupinlärning; Datorseende; Hästbeteende; Pose-estimering; Nyckelpunkter; Intressepunkter; Pose-klassificering; DeepLabCut;

  Abstract : This thesis investigates whether Computer Vision can be a useful tool in interpreting the behaviors of monitored horses. In recent years, research in the field of Computer Vision has primarily focused on people, where pose estimation and action recognition are popular research areas. READ MORE

 2. 2. Tygelspänningens påverkan på hästens beteende

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Tabitha Aeria-Nordgren; Victoria Berg; [2021]
  Keywords : tygelspänning; häst; inlärning; beteenden; rein tension meter;

  Abstract : Denna studie fördjupar sig i tygelspänning och hur denna påverkar hästens beteende samt vilka oönskade beteenden som uppkommer i samband med träning. Andra studier har visat att orsaken till oönskade beteenden kan bero på olika typer av bett, ryttarens kunskap samt vilka metoder som används för att träna hästen. READ MORE

 3. 3. Hur mår ridskolehästen? : bedömning med ett välfärdsprotokoll

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Sofie Blomkvist; Lovisa Rådberg; [2021]
  Keywords : välfärd; ridskola; bedömningsprotokoll;

  Abstract : Ridskolehästens hälsa är viktig för att den ska kunna fungera länge i en verksamhet. Bedömning av hästvälfärd kan genomföras med olika fokusområden för att identifiera specifika problem. READ MORE

 4. 4. Problembeteenden : ett problem för hästen eller för oss?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Amanda Birgestrand Jönsson; [2021]
  Keywords : stereotypier; olater; hantering; hästhållning; ridning; körning;

  Abstract : Hästens beteenden vid hantering kan ibland upplevas som problematiska för oss. En del av dessa beteenden är dock helt naturliga för hästen att utföra. Andra beteenden har hästen utvecklat på grund av människan och vår hästhållning. READ MORE

 5. 5. Hantering och kundsyn av stereotypier på ridskolor : en enkätundersökning

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Agnes Wahlgren Conrad; Åse Persson; [2020]
  Keywords : utfodring; beteende; hästhållning;

  Abstract : A stereotypical behaviour is an unnatural behaviour that is relatively lasting, repetitive and lacks function. Stereotypical behaviour is something that only the domesticated horses develop. The most common behaviours are cribbing, weaving and box walking. READ MORE