Essays about: "Hospitalisation"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word Hospitalisation.

 1. 1. Olika matningsåtgärders påverkan på den fortsatta aptiten hos inappetenta katter inskrivna på vårdavdelning : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Franz Braun; Malin Wahlqvist; [2020]
  Keywords : anorexi; aptit; assisterad matning; djuromvårdnad; foderaversion; inappetens; katt; sprutmatning;

  Abstract : Inappetens hos katter är ett vanligt förekommande problem på svenska djursjukhus till följd av många olika anledningar. Inappetens är komplicerat att hantera hos katter och det kan vara svårt att få dem att börja äta frivilligt. READ MORE

 2. 2. Motivation and Quantification of Physical Activity for Hospitalised Cancer Patients

  University essay from KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Author : Arnrun Thorsteinsdottir; [2015]
  Keywords : Activity Recognition; SVM; Physical Activity; Cancer; Motivation;

  Abstract : Previous studies have shown the positive effect of increased physical activity for cancer patients during treatments of chemotherapy and stem cell transplantation. Moderate exercise has shown to cause significantly less loss of muscle mass, less symptoms of cancer related fatigue, less need for platelet transfusions during treatment time and shorter hospitalisation. READ MORE

 3. 3. Development of a motivational tool used for cancer patients to increase their physical activity with focus on front-end

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Author : Faris Michael Halteh; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : Cancer patients who undergo chemotherapy and other treatments tend to become weary, depressed and will inevitably lose a great amount of muscle mass due to said treatments and decreased activity levels. Consequently, extensive research was done on how physical activity can combat the adverse effects of these treatments. READ MORE

 4. 4. Peritonitis in horses : a retrospective study of 69 cases admitted to a university hospital during a ten year period

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Zandra Lundberg; [2014]
  Keywords : peritonitis; horse; abdominocentesis; primary; secondary; peritonit; häst; bukhinneinflammation; primär; sekundär;

  Abstract : Peritonitis is a potentially life-threatening disease in horses. With no published work from Sweden, the objective of the study was to describe the occurrence and demographics of horses with peritonitis and to evaluate the outcome of treatment in terms of short-term survival during a ten-year period in a large clinic in Sweden. READ MORE

 5. 5. Patient S. A body sterilizing device

  University essay from Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Author : Marcus Agnedal; [2013-02-20]
  Keywords : ;

  Abstract : Hospital acquired infections and the complications associated with thisare an increasing problem worldwide. New techniques and tools areneeded to reduce the risk to acquire infection during hospitalisation. READ MORE