Essays about: "Hotel management"

Showing result 21 - 25 of 68 essays containing the words Hotel management.

 1. 21. Bildning, nostalgi och framtidstro : representativa parker i Lund 1870-1920

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Martina Helmersson; [2016]
  Keywords : representativ park; representation; institution; 1800-talet; park- och trädgårdsutveckling; bildningsideal; Lund; järnväg; universitet; skola;

  Abstract : Parkmiljöer anlagda under 1800-talet som finns kvar idag har ofta en särpräglad karaktär, som inte sällan skiljer sig från de som anläggs idag, både med avseende på utformning och storlek. Vad beror den särskilda karaktären på som utmärker dessa äldre miljöer? 1800-talet var ett händelserikt århundrade, och mycket hände under det seklet som påverkade människors sätt att leva. READ MORE

 2. 22. Transition Practices: Education for Sustainable Development in Ecotourism

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Nea Pakarinen; [2015]
  Keywords : Sustainable Development; Systems Thinking; Transitions Management; Ecotourism; ESD; Social Practice Theory;

  Abstract : There is a globally acknowledged urgency for mankind to transition toward sustainability. Empowering people to make sound assessments is the basis for desirable transitions. ‘Education for sustainable development’ (ESD) is an interdisciplinary learning process advancing knowledge, understanding and action for sustainability. READ MORE

 3. 23. Culture in Crisis! Exploring how employees make sense of corporate culture during economic crisis. A study of a city hotel business in Thessaloniki, Greece

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Nikolaos Amoiridis; Petréa Wahlfried; Sara Romé; [2015]
  Keywords : employee commitment; organizational environment; leadership; corporate culture; financial crisis; laissez-faire; Business and Economics;

  Abstract : The purpose of this thesis is to explore the concept of corporate culture and leadership at a hotel in a crisis environment. In particular, we ask to what extent this corporate culture is challenged by the leadership during a crisis situation. The study was conducted in a city hotel in Thessaloniki, Greece. READ MORE

 4. 24. Travelling Football Fans & Hotel Selection

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Author : Anestis Zoumpoulakis; [2015]
  Keywords : Sport tourism; football; fandom subculture; city-break travel; hotel selection; hotel attributes; Social Sciences;

  Abstract : The aim of this study is to investigate the hotel attributes that affect selection by football fans when travelling away from home to participate in a sport event. Attributes that identified in previous researches were segmented into five major sets and the most common and relevant to the purposes of this study were chosen to form the questionnaire. READ MORE

 5. 25. Reviewing the world of online hotel reviews - how important is sustainability?

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Author : Danielle Groeneveld; [2015]
  Keywords : Social Sciences;

  Abstract : Key words: sustainability, hotel reviews, tourism, online reviews.... READ MORE