Essays about: "Housing structure"

Showing result 1 - 5 of 154 essays containing the words Housing structure.

 1. 1. Gestaltningsförslag för utemiljön vid samfälligheten Fläderblomman : med utgångspunkt social hållbarhet och ståndortanpassat växtmaterial

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Camilla Magnusson; Susanna Mikkonen Lundahl; [2021]
  Keywords : social hållbarhet; ståndortanpassad design; hållbar design; förbättrad boendemiljö; gestaltning av utemiljö;

  Abstract : I det här examensarbetet undersöks hur utemiljön på samfällighetsområdet Hofterup- Fläderblomman kan bli grönare och mer varierad än vad den är idag. Frågeställningen som besvaras är om boendevärdet på Fläderblomman kan ge en bättre social hållbarhet genom att tillföra mer växtlighet samt vilka växter som är lämpliga för platsens ståndort. READ MORE

 2. 2. New Housing Developments: A Localisation Strategy considering Energy-Efficiency from an Urban Structure and Transport Perspective for the city of Falun

  University essay from Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Author : Adeyemi Kazeem Ajayi; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : There are several considerations when planning new housing developments, and resultant problems require critical analysis. This thesis has focused on studying some part of the potential issues in the case of a project in the city of Falun. READ MORE

 3. 3. Determinants of Capital Structure - Testing the Pecking Order Theory on the Swedish Construction Industry

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Henrik Ek; Sofia Fjelkestam; [2020]
  Keywords : Capital Structure; Pecking Order Theory; Construction industry; Leverage Regressions; Sweden; Kapitalstruktur; Pecking order teorin; Byggbranschen; Finansiell hävstångsregression; Sverige;

  Abstract : Building new homes and oÿces are vital for the well-being in a country from both an economic sense and from a viewpoint that a growing population needs more housing. For construction companies to be able to meet their objectives, an important issue is the capital structure choice. READ MORE

 4. 4. Improvements of ground anchors for Better Shelter

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Author : Joel Olsson; Richard Härlin; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : This report is part of a bachelor’s degree project in solid mechanics at KTH, Stockholm. It is performed by two students on behalf of the social enterprise Better Shelter, which provides shelters for people displaced by war and natural disasters. READ MORE

 5. 5. Grönskans plats i den växande staden : en studie av centrala Karlstad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linnea Alverbrink; [2020]
  Keywords : grönstruktur; grönska; förtätning; urbanisering; stadsutveckling;

  Abstract : Världen över pågår en rådande urbanisering. Påföljderna har blivit att befolkningen har ökat i städerna. I Sverige har urbaniseringen lett till att bostadsbrist blivit ett vanligt förekommande fenomen i städerna. För att lösa bostadsbristerna har det blivit allt vanligare att man förtätar städerna. READ MORE