Essays about: "Human Ecology"

Showing result 1 - 5 of 271 essays containing the words Human Ecology.

 1. 1. Möjligheten för biologisk mångfald på bostadsgårdar : hur olika typologier av bostadsgårdar skapar förutsättningar för habitat som gynnar biologisk mångfald

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lovisa Lindved; [2023]
  Keywords : biologisk mångfald; fragmentering; habitat; biotop; konnektivitet; spridningsmöjligheter; ekologiska nischer; supplementering; källa-sänkadynamik; kantzon; strukturrika planteringar; skiktning; boplats;

  Abstract : Biologisk mångfald i staden är avgörande för flertalet livsviktiga funktioner. Dessa inkluderar omhändertagande av dagvatten, luftrening och minskning av buller. Stadens grönytor bidrar till ökat välmående hos människorna och synlig biodiversitet har en positiv inverkan på människor. READ MORE

 2. 2. I don’t even think there are environmental politics here! A paper on youth influence and the coal mining industry in Bosnia & Herzegovina

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Author : Matilda Råbrant; [2022]
  Keywords : youth influence; climate change; environmental politics; natural resources; fossil economy; youth engagement; political ecology; Bosnia-Herzegovina; Social Sciences;

  Abstract : Bosnia & Herzegovina is the 27th largest exporter of coal-fired energy in the world. Multiple organizations are warning about the dangerous rates of air polluting substances in many of the country’s larger cities. Youths in Bosnia & Herzegovina feel alienated from decision-making, making it hard for them to express their voice and concerns. READ MORE

 3. 3. Tätortsnära skog för människans hälsa : ett arbete om den tätortsnära skogens upplevelsevärden och dess betydelse för sinnesstämningen

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Josefine Norgren; Johanna Pettersson; [2022]
  Keywords : Tätortsnära skog; Sinnesstämning; Upplevelsevärden; Hälsofrämjande; Mental återhämtning; Skog;

  Abstract : Vi lever i en alltmer hektisk vardag där det är brist på tid för återhämtning, vilket har visat sig leda till ökad stress och mental utmattning. Forskningen har dock visat att naturmiljön kan bidra till mental återhämtning och att vissa karaktärer i naturen, så kallade upplevelsevärden, är viktiga för att främja återhämtningsprocessen. READ MORE

 4. 4. Sense The Marsh

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Thelma Dethlefsen; [2022]
  Keywords : Flooding; catalyst; revitalisation; re-use; seasonality; learning environment; non-human actors;

  Abstract : How can flooding and circular principles in architecture become catalysts for rural revitalisation and resilience? A project that engages with the interaction between humans, nature and non-human actors. Exploring how landscape, architecture and ecology can become providers of catalytic strategies that can embrace uncertainty, multifunctionality and change over time. READ MORE

 5. 5. “Until I see that I have water, I am never free”: Gendered experiences of water scarcity : A case study from Gburimani, Northern Ghana

  University essay from Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Author : Madeleine Nordström; Isabel Widman; [2022]
  Keywords : Water scarcity; Gender; Feminist Political Ecology; Intersectionality; Decolonial feminism; Ghana;

  Abstract : Access to water is essential for every aspect of human life. Lack of water is a huge burden for people in low- and middle-income countries, directly linked to poverty, and considered a severe violation of human rights. READ MORE