Essays about: "Human Resource Management"

Showing result 1 - 5 of 355 essays containing the words Human Resource Management.

 1. 1. Is it out of our hands? : A case study of sustainability interpretations and implementations regarding Tiveden National Park

  University essay from Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Author : Rosanna Stridell; [2022]
  Keywords : sustainability; Tiveden National Park; management; interdisciplinarity; nature-based tourism; hållbarhet; Tivedens nationalpark; förvaltning; transdisciplinärt; naturturism;

  Abstract : Sustainable changes become increasingly urgent with the climate crisis, which makes it necessary to study the human-environmental relationship. Tiveden National Park is a shared environment, and this thesis studied how sustainability was interpreted and implemented in the management of the park. READ MORE

 2. 2. Attracting and retaining talent : A qualitative study about Talent Management within the knowledge-intensive organizations in Sweden

  University essay from Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Author : Kate Smirnova; [2022]
  Keywords : Talent management; talent; attracting talent; retaining talent; organizational culture; Swedish context; human resource management;

  Abstract : Although Talent Management is an area of research that has captured the attention of many as organizations around the world compete for talent, it is a relatively new area of research. Sweden is a country where the shortage of skilled workforce is significant and demand is high, especially in the knowledge-intensive industry. READ MORE

 3. 3. Vårt förhållande till mörker i staden : mörkrets påverkan på hälsa och välmående samt planering av mörker i tätortsbebyggelse

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ebba Wennström; [2022]
  Keywords : mörker; ljus; hälsa; välmående; biologisk mångfald; belysningsplanering; ljusdesign;

  Abstract : Mörker och ljus är något som människan, och andra djur, alltid har fått anpassa sig till men på senare tid har en urbanisering tillsammans med missriktad och överflödig belysning resulterat i ljusföroreningar. Syftet med denna undersökning är att svara på vilka värdefulla kvaliteter mörker kan bidra med och huruvida mörker ses som resurs i planering av tätortsbebyggelse, och isåfall utifrån vilken aspekt, för att samla kunskap kring frågan. READ MORE

 4. 4. Investigating the impact of knowledge management on HRM performance with moderating role of cultural dynamics : A Multi-group analysis of Family firms in Pakistan and Sweden

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Author : Khizer Abbas; Shahzad Qazafi; [2022]
  Keywords : Family business; knowledge management; HRM performance; cultural dynamic; Sweden; Pakistan.;

  Abstract : Abstract Introduction: Knowledge is the most crucial aspect to gain a competitive advantage in today's world. However, to gain H.R., the effective knowledge is the most challenging part of modern society. READ MORE

 5. 5. Managing Diversity in Organizations: The Implementation of Strategies, Practices and Measurements to Enhance Diversity, Equity, and Inclusion in Workforces : A Qualitative Case Study of Diversity Management in Organizations Operating in Sweden

  University essay from Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Author : Emma Louise Axelsson; [2022]
  Keywords : Diversity; Equity; and Inclusion; DEI; Human Resource Management; HRM; Diversity Management; Social Sustainability; Recruitment; Retention; Promotion; Practice Theory;

  Abstract : Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) has received increasing attention among organizations and in research as the world becomes increasingly globalized and internationalized. However, there is still limited research on how diversity management is performed in organizations and a neglected focus on social sustainability linked to DEI, which underlines the need to further study implemented practices to promote DEI in organizations. READ MORE