Essays about: "Hyaluronic Acid"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the words Hyaluronic Acid.

 1. 1. Mesenkymala stamceller som behandling vid osteoartrit och tendinit på häst

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Frisch; [2020]
  Keywords : mesenkymala stamceller; MSC; osteoartrit; tendinit;

  Abstract : Hälta är den vanligaste orsaken till nedsatt prestation, tränings- och tävlingsbortfall hos häst i Sverige. De vanligaste orsakerna till hälta på häst är skador på leder, senor och ligament. READ MORE

 2. 2. Synovial fluid components as synergistic lubricants in articular joint models

  University essay from KTH/Kemi

  Author : Sixuan Li; [2019]
  Keywords : synergistic lubrication; synovial fluid; biolubrication; DPPC; hyaluronic acid; Mini-Traction Machine; macro- and microscale; profilometer;

  Abstract : The excellent lubrication present within mammalian synovial joints attracted scientific interest, and some close-to-realistic models were applied to study the mechanism in vitro. In this project, the synergistic lubrication of synovial fluid was investigated by using 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine (DPPC), hyaluronic acid (HA), and phosphate-buffered saline (PBS buffer) to mimic the synovial fluid. READ MORE

 3. 3. Optimization of Acidic Degradation of Hyaluronic Acid using Design of Experiments

  University essay from Linköpings universitet/Teknisk biologi

  Author : Emma Sandqvist Wedin; [2019]
  Keywords : Hyaluronic Acid; Molecular Weight; Acidic Degradation; Heterogeneous Degradation; Robustness Testing; Degradation Constant; Design of Experiments; Degradation; DoE;

  Abstract : Hyaluronic acid (HA) is an unbranched polysaccharide consisting of the repeating disaccharide unit β(1→4)-GlcA-β(1→3)-GlcNAc and is a naturally occurring biopolymer in bacteria and vertebras. HA is predominantly found in the extracellular matrix (ECM) and the in vivo function of HA can vary depending on molecular weight (Mw) for instance high Mw HA is reported to be anti-angiogenic while low Mw HA induces angiogenesis. READ MORE

 4. 4. A rheological study of hyaluronan and sodium hydroxide at different concentrations

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Author : Natalia Gentek; Melissa Jöe; Sofia Lindell; Karin Norgren; Ellen Sjövall; [2018]
  Keywords : hyaluronan; hyaluronic acid; sodium hydroxide; rheology; fluid; elastic modulus; loss modulus;

  Abstract : This thesis examines how the rheological properties change depending on the composition of hyaluronan, HA and sodium hydroxide, NaOH. This was performed to see if there was any relationship between the rheological properties of a sample depending on different compositions of HA and NaOH. READ MORE

 5. 5. Hyaluronsyra i ledbrosk och ledvätska i en frisk led samt vid osteoartrit hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Karolina Mörk Englund; [2018]
  Keywords : häst; hyaluronsyra; osteoartrit; ledinflammation;

  Abstract : Hälta är idag den vanligaste orsaken till att hästägare uppsöker veterinär med sina hästar. Många av dessa hästar får diagnosen osteoartrit. Osteoartrit är en kronisk låg-gradig inflammatorisk sjukdom som leder till en obalans mellan uppbyggande och nerbrytande processer i leden. READ MORE