Essays about: "Hybrid model"

Showing result 1 - 5 of 303 essays containing the words Hybrid model.

 1. 1. Skogslagstiftning för en ny tid : avkastning för olika lagstiftningsscenarion i Litauen

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Petter Dahl; Gustaf Sparrevik; [2019]
  Keywords : Baltikum; nuvärdesmetoden; skogsbruk; skogslagstiftning; skogsvärdering; Balticum; forestry; forest valuation; forest legislation; net present value;

  Abstract : Efter Sovjetunionens upplösning har skogsmark i Baltikum varit intressant för svenska skogsinvesterare att förvärva, ett av dessa baltiska länder är Litauen. Det litauiska skogsbruket har utvecklats med ny skogsteknologi med Skandinavien som förebild men skogslagstiftningen har inte gått samma väg. READ MORE

 2. 2. Reverse Logistics for Lithium-ion Batteries : A study on BPEVs in Sweden

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Marduch Tadaros; [2019]
  Keywords : Reverse Logistics; Supply Chain Network Design; Network Design; Supply Chain Optimization;

  Abstract : In recent years the amount of newly registered electric vehicles, hybrid electric vehicles, and plug-in hybrid electric vehicles has increased rapidly in the Swedish market. These vehicles could be classified as battery-powered electric vehicles, and a majority carry a lithium-ion battery. READ MORE

 3. 3. Energy Management of Parallel Hydraulic Hybrid Wheel Loader

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Hoang Thai Do; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Hybridization of driveline system is one possible solution to increase fuel eciency.In this thesis a parallel hybrid hydraulic wheel loader concept was studied. A highpressure accumulator was added to the system and acted as a second source of energy. READ MORE

 4. 4. Assessment of a Thermal De-Icing Solution and Control Methods using Simulations

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Author : Gustaf Ingvarsson; [2018]
  Keywords : Deicing; control method; LED; simulation; av-isning; kontrollmetoder; LED; simulering;

  Abstract : Lastbilar körandes i nordiska vinterförhållanden riskerar att strålkastare, och andra lyktor blir täckta utav is. Detta hindrar ljuset från att skina på vägen, något som måste åtgärdas manuellt utav föraren. READ MORE

 5. 5. The alliance of Digital Nudging & Persuasive Design: The Complementary Nature of the Design Strategies

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Author : Mimmi Castmo; Rebecka Persson; [2018]
  Keywords : Nudging; Digital Nudging; Persuasive Design; Usability Evaluation; Inspection Method; Human Computer Interaction; Technology and Engineering;

  Abstract : Design can steer individuals in different ways to guide them to perform an intended behavior and make certain decisions. Persuasive design and digital nudging refer to two design strategies, which both emphasize the concept of designing with intention. By guiding users through design within the process of decision-making. READ MORE