Essays about: "IA"

Showing result 1 - 5 of 48 essays containing the word IA.

 1. 1. Life cycle assessment of a CAV, a VAV, and an ACB system in a modern Swedish office building

  University essay from Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Nadeen Hassan; [2019]
  Keywords : Life cycle assessment; Environmental impacts; HVAC systems; Environmental indicator; Energy; Environmental performance; Impact assessment; Life cycle impact; Buildings; SimaPRO; Ecoinvent; Manufacturing phase; Operation phase; Active chilled beams; Variable-air-volume system; Constant-air volume system.; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Energy use in buildings contributes significantly to the global energy demand and environmental impacts. Among all building services, heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems consume the most energy. HVAC systems are as well one of the largest consumers of natural resources and materials in the building sector. READ MORE

 2. 2. Weak Lensing of Type Ia Supernovae

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för astronomi

  Author : Nicolas Risberg; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Studying weak gravitational lensing of type Ia supernovae is a valuable tool to have in cosmology. Gravitational lensing may amplify the brightness of the source, affecting the brightness distribution of observed supernovae in a non-Gaussian way. Testing this magnified distribution for normality may thus reveal the observation of weak lensing. READ MORE

 3. 3. Type-1 Active Falactic Nuclei and their Supernovae

  University essay from Uppsala universitet/Teoretisk astrofysik

  Author : Inigo Imaz Chacon; [2019]
  Keywords : SN; AGN; supernova; counts; star formation; astronomy; type-1 AGN; obscured; thermonuclear; core-collapsed;

  Abstract : Supernovae (SNe) and more specifically Core-Collapsed SNe (CC SNe) are signatures of on-going star formation (SF), and higher star formation rates. In this project, we perform a study of all SNe ever discovered inside a specific type of galaxy: a type-1 Active Galactic Nucleus (AGN1). READ MORE

 4. 4. Våtmarksliv : ett gestaltningskoncept för dagvattenhantering och rekreation i en anlagd våtmark

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ia Neumüller; Mattias Lazar; [2019]
  Keywords : våtmark; dagvatten; rekreation; vinterrekreation; dagvattenhantering; rening; gestaltning;

  Abstract : Detta examensarbete behandlar två områden relaterade till förtätning av städer och urbanisering. Det ena rör problematik kring dagvatten. Den andra rör människors minskade kontakt med naturen och ökade andel tid som tillbringas inomhus. I samband med förtätningen av våra städer ökar andelen hårdgjorda ytor. READ MORE

 5. 5. Antiarytmiska effekter av prokainamid på hundens hjärta : vilka effekter har prokainamid på hundens hjärta och varför används den inte i större utsträckning vid behandling av ventrikulära arytmier på hund?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Wendy Kaissara Naufal; [2018]
  Keywords : prokain amid; arytmier; antiarytmisk effekt; hund;

  Abstract : De vanligaste arytmierna hos hund och katt är ventrikulära takyarytmier. Arytmier orsakas ofta av ett underliggande tillstånd som till exempel hjärtsvikt, myokardiell inflammation, tarmomvridning eller pankreatit. Arytmier kan även orsakas av vissa läkemedel såsom anestetikum eller hjärtglykosider. READ MORE