Essays about: "IDA CARLSSON"

Found 4 essays containing the words IDA CARLSSON.

 1. 1. Critical Factors to Consider in Purchasing for a Sustainable Inbound Supply Chain : A Perspective on Large Scale Lithium-ion Battery Manufacturing

  University essay from KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Author : Ida Carlsson; Maria Pirrtiniemi; [2017]
  Keywords : Lithium-ion battery; Sustainability; Supply chain; Material criticality;

  Abstract : Together with electrification of the transportation sector and the introduction of renewable energy in the electricity grid, the demand for lithium-ion batteries is increasing. As a result of this emerging need, large-scale battery manufacturing is a promising and developing industry. READ MORE

 2. 2. Critical Factors to Consider inPurchasing for a SustainableInbound Supply Chain A Perspective on Large Scale Lithium-ion Battery Manufacturing

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : IDA CARLSSON; MARIA PIRTTINIEMI; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Effective Tacit Knowledge Transfer: A Leadership Perspective : The Case of the “Toyota Way”

  University essay from Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Author : Ida Bremer; Camilla Andersson; Emilia Carlsson; [2013]
  Keywords : ;

  Abstract : Knowledge is viewed today as an organization’s main resource. This regards foremost tacit knowledge, which is hard or almost impossible for competitors to imitate. In order to be able to transfer tacit knowledge from one facility to another, within international organizations, the leaders have to take an active role. READ MORE

 4. 4. "Kvinnorna väntar i bergen" : om den lokala platsens vikt för män och kvinnor i det berbiska Marocko

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ida Carlsson; [2012]
  Keywords : Marocko; berbisk kultur; plats; identitet; genus; förändring;

  Abstract : Denna kandidatuppsats beskriver platsen, framförallt byn, inom den berbiska kulturen i Marocko. Med syfte att beskriva relationen och sambandet mellan den geografiska platsens utformning och skapandet av en kollektiv och representativ identitet presenteras först den berbiska, isolerade byn och sedan den växande identitetsrörelsens mål och diskursiva tillvägagångssätt. READ MORE